T.C.MERSİN 6. İCRA DAİRESİ

2021/31 TLMT.

TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :

1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Mersin İl, Akdeniz İlçe, 804 Ada, 72 Parsel, İHSANİYE Mahalle/Köy, Bozkurt Cad. Mevkii, -/ 2 / - / 4 Nolu Bağımsız Bölüm Satışa konu taşınmaz Mersin ili, Akdeniz İlçesi, ihsaniye Mahallesi, Bozkurt Caddesi Mevkii, 804 ada, 72 parsel numaralı 279,87 m2 lik ARSA vasfındaki taşınmaz üzerinde tesis edilen kat irtifakına esas 30/280 arsa paylı, 2.kat, 4 no.lu bağımsız bölüm MESKEN vasfında (1/1) tam hisse olarak borçlu adına kayıtlıdır
TAŞINMAZIN İMAR DURUMU VE ÖZELLİKLERİ:
Akdeniz Belediye Başkanlığı imar ve Şehircilik Müdürlüğü'ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama imar Planı üzerinde yapılan incelemede satışa konu Mersin İli, Akdeniz ilçesi, İhsaniye Mahallesi, Bozkurt Caddesi Mevkii, 804 ada, 72 parselin zemini 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında Blok Nizam 4Kat (BL-4) Konut Alanı(K Logosu) ve iyileştirme Alanı (A logosu) olarak işaretlenen alanda kaldığı belirtilmiştir. Satışa konu taşınmaz ihsaniye Mahallesi, Sait Çiftçi Caddesi, Gökhan Apartmanı, No:22, Kat:2, iç Kapı No: 4, Akdeniz/MERSİN adresinde bulunmaktadır.
Satışa esas taşınmaz kuzeyinden 68 ve 69 nolu parsele, doğusundan 71 nolu parsele, batısından ise 100 nolu parsele bitişik olup güneyinden Sait Çiftçi Caddesi'ne cephelidir.
Taşınmaz, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı'nın 70m.güneyinde, Zeytinli bahçe Caddesi'nin 270m.kuzeydoğusunda, Kuvayi Milliye Caddesi'nin 170m.batısında, Su Hastanesi 80m.kuzeydoğusunda. Karayolları 5.Bölge Müdürlüğü'nün 140m.güneyinde, Mersin Adliyesi'nin 500m.kuzeyinde, Zeytinli bahçe Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin 300mt.kuzeydoğusunda yer almaktadır.
Taşınmaz, şehir merkezine çok yakın olup etrafında zemin katları işyeri üst katları mesken olarak kullanılan 5-6 katlı apartmanlar mevcuttur. Okul, cami, sağlık ocağı, park vb. sosyal donatılara yakındır. Taşınmaza ulaşım özel ve toplu taşıma araçları ile kolaylıkla sağlanmakta, belediyenin tüm imkânlarından yararlanmaktadır.
ANATAŞINMAZIN ÖZELLİKLERİ:
Satışa konu taşınmazın bulunduğu Gökhan Apartmanına Mersin Belediyesi tarafından yapı ruhsatı düzenlenmiştir. Apartman zemin+4 katlı olup betonarme karkas olarak yapılmıştır. Zemin katta 2 adet işyeri, normal katlarda, her katta 2'şer daireden 8 adet mesken, apartmanda toplam 10 adet bağımsız bölüm mevcuttur. Binanın giriş kapısı camlı demir ferforje kapıdır. Binanın giriş zemini, kat sahanlıkları ve merdiven basamakları karo mozaik ile kaplı bina girişinin yan duvarları yarı yüksekliğe kadar fayans ile kaplıdır. Binanın dış yüzeyi sıvalı ve boyalıdır. Bina çatısı düz teras beton şeklindedir
Apartman, Mimarlık ve Mühendislik Hizmet Bedellerinin Hesabında Kullanılacak Yapı Yaklaşık Birim Maliyetleri Hakkında Tebliğe göre lli.sınıf B Grubu yapıya girmektedir.2.KAT,(4) NOLU BAĞIMSIZ BÖLÜMÜN ÖZELLİKLERİ:
Satışa konu 30/280 arsa paylı, 2.kat, 4 no.lu bağımsız bölüm MESKEN vasfında olup; kuzey- güney cephelidir. Ayrıca meskenin mutfağı ile odasının biri havalandırma boşluğuna cephelidir. Mesken, binanın 2. Katında, merdiven çıkışına göre sol kol tarafında kalan meskendir. Meskenin zemininde ve onaylı mimari proje üzerinde yapılan incelemede konum ve alan olarak uyumlu olduğu tespit edilmiştir. Projede yapılan incelemede meskenin, hol, salon, mutfak, 3 oda, wc, banyo ve 2 adet balkondan oluşmaktadır. Mesken net: 83,10 m1 ve brüt: 93,38 m1 hesaplanmıştır.
Meskenin giriş kapısı ahşap doğrama olup dışında demir panjuru vardır. İç kapıları ve pencereleri ahşap doğramadır. Holün, mutfağın ve salonun zemini seramik ile diğer 3 odanın zemini karo mozaik ile kaplıdır. Meskenin duvarları sıvalı ve üzeri boyalıdır. Tavanında kartonpiyer vardır. Mutfak alanında tezgah altı ve üstü dolaplar mevcuttur. Banyonun ve wc'nin zemini ve duvarları yarı yüksekliğe kadar seramik ile kaplıdır. Banyoda klozet mevcut olup duşakabin bulunmamaktadır. Balkonun zemini seramik ile kaplı olup korkulukları demir doğramadır. Mesken halen kullanılmaktadır. Meskenin elektriği ve suyu mevcuttur.Yapı kullanma izninin verildiği tarih inşaatın bittiği tarihtir. Dosya içerisinde kıymet takdirine konu taşınmaza ait yapı kullanma izni belgesi bulunmamaktadır. Fakat tapu kaydında 13.01.1987 tarihinde Yönetim Planı kurulduğu görülmüştür. Dolayısıyla taşınmazın yaşını yönetim planının kurulduğu tarihe göre hesaplayacak olursak taşınmaz max 34 yaşındadır. 02/12/1982 tarih ve 17886 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Aşınma Paylarına İlişkin Oranları Gösteren Cetvele göre, 31-40 yaş aralığındaki Betonarme Karkas Binanın aşınma payı %40'dır.

Adresi : İhsaniye Mahallesi Sait Çiftçi Caddesi Gökhan Apartmanı No:22 Kat:2 İç Kapı No:4 Akdeniz / MERSİN
Yüzölçümü : Ana taşınmaz 279,87 m2, Mesken net: 83,10 m2 ve brüt: 93,38 m2 hesaplanmıştır.
Arsa Payı : 30/280
İmar Durumu : 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında Blok Nizam 4Kat (BL-4) Konut Alanı(K Logosu) ve iyileştirme Alanı (A logosu) olarak işaretlenen alanda kaldığı belirtilmiştir.
Kıymeti : 140.000,00 TL
KDV Oranı : %1
Kaydındaki Şerhler : tapu kaydındaki gibidir
1. Satış Günü : 19/01/2022 günü 11:00 - 11:05 arası
2. Satış Günü : 17/02/2022 günü 11:00 - 11:05 arası
Satış Yeri : Mezat Salonu (Z-20 Nolu) - Adalet Sarayı Zemin Kat No:Z-20 AKDENİZ / MERSİN

Satış şartları :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir. 6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2021/31 Tlmt. sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.25/10/2021

(İİK m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir.

https://www.ilan.gov.tr/ilan/872764/emlak/konut/mersin-akdenizde-83-m%C2%B2-3-1-daire-icradan-satiliktir