T.C.MERSİN 4. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

2021/5 SATIŞ

TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

TAŞINMAZIN

Özellikleri : Taşınmaz, Akdeniz sahil bandına 50m, Cengiz Topel Caddesine 550m mesafededir.Taşınmaz doğusu 34320 Sokağa cepheli, diğer yönlerde komşu parsellerle çevrili parsel üzerinde,3. Sınıf (B) yapı grubunda, Betonarme karkas türde, Zemin kat dahil 5 katlı olarak, her normal katı 2 daireli inşa edilmiş apartmanın 4.katında kuzeybatı-güneydoğu cepheli, 2 oda, salon, mutfak, banyo, wc ve 2 balkondan (mutfak balkonu mutfakla birleştirilmiş) ibaret mesken olarak kullanılan, kat irtifakına esas mimari projesinde Brüt 107,48 m2, Net:84,17m2 büyüklüğünde apartman (mesken) dairesidir. Taşınmazın bulunduğu apartman ve çevresindeki yapılar Fiili ticari aks olan Cengiz topel caddesine, Akdeniz sahil bandına ve bölgesindeki sosyal donatı alanlarına/sosyal yaşam alanlarına, aile sağlık merkezine, okullara, ortaokula, parka/dinlenme mekanlarına, hipermarketlere, toplu taşım araçlarının geçtiği duraklara yakın mesafede olup, ulaşım kolaylığı bulunmakta, belediye hizmetlerinden yararlanmaktadır. Taşınmazın keşif tarihi itibari ile mevcut durumu ve arsa payı dâhil değeri 250.000,00 TL olarak hesaplanmış ve haliyle satışa sunulmuştur.
Adresi : Taşınmaz 34320 Sokak, Tuğçe Ap. 4.Kat, D.No:8 Mezitli/Mersin
Yüzölçümü : 107,48 m2
Arsa Payı : 60/768
İmar Durumu : var
Kıymeti : 250.000,00 TL
KDV Oranı : %1
Kaydındaki Şerhler : Satış şerhi
1. Satış Günü : 30/11/2021 günü 14:00 - 14:10 arası
2. Satış Günü : 30/12/2021 günü 14:00 - 14:10 arası
Satış Yeri : Mersin 4. Sulh Hukuk Mahkemesi Duruşma Salonu

Satış şartları :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ileteslim masraflarıalıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2021/5 Satış sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.21/09/2021

(İİK m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir.