T.C.MERSİN4. İCRA DAİRESİ

2020/200 TLMT.
TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Mersin İli,Akdeniz İlçesi, İhsaniye Mahallesi,576 ada,17 no.lu parselde 276,20 m² yüzölçümlü,30/460 arsa paylı,Tarla nitelikli ana taşınmaz üzerinde kurulu kat irtifakına göre 1. Kat,2 no.lu bağımsız bölüm MESKEN niteliğinde olup, taşınmazın tamamı satışa konudur. Tapu üzerinde 05/11/2018 tarih 18328 yevmiye işlemi ile aile konutu şerhi bulunmaktadır. Taşınmazın bulunduğu parsel,ilçe merkezinde Çakmak Caddesi üzerinde bulunan Beşyol Kavşağı'nın yaklaşık 175 m kuzeyinde konumludur. Bölgede bulunan taşınmazların büyük bölümü eski yüksek katlı apartman ve sitelerden oluşmaktadır. Alacak konusu taşınmazın kuşuçuşu yaklaşık 325 m güneyinde Fasih Kayabalı Caddesi,yaklaşık 350 m kuzeyinde Gazi Mustafa Kemal Bulvarı+ Atatürk Anadolu Lisesi,yaklaşık 750 m güneydoğusunda Mersin Toros Devlet Hastanesi, yaklaşık 25 m batısında Çakmak Caddesi ile taşınmaza yürüme mesafesinde okul, cami ,sağlık ocağı vb sosyal donatılar mevcuttur. Bölge belediyenin tüm imkânlarından yararlanılmakta olup,ulaşım özel ve toplu taşıma araçları ile kolaylıkla sağlanabilmektedir. Konu parsel üzerinde Zemin+6 normal katlı,III-B yapı gurubunda inşa edilmiş yaklaşık 36 yıllık (Apartmanın yapımına 23.07.1984 tarih ve 3/95 numaralı Yapı Ruhsatı ile başlandığı, konu bağımsız bölüm mesken için 12.12.1985 tarih ve 13/40 numaralı Yapı Kullanma İzni alınmış olduğu bilgisi verilmiştir.)apartman bulunmaktadır.Apartmanın zemin katında ortak alanlar ve 2 dükkân,normal katların her birinde 2'şer mesken olmak üzere toplam apartmanda 14 bağımsız bölüm bulunmaktadır.Apartman sıvalı ve boyalı olup, eski ve bakımsız vaziyettedir.Apartmanın giriş kapısı demir doğrama,giriş sahanlığı yer ve duvar hacimlerinin yarısına kadar olan bölümleri seramik döşeme ve kaplama olup diğer duvar hacimleri kara sıva üzeri plastik boyalıdır.Normal kat sahanlıkları yer döşemeleri karo mozaik döşeme,duvar hacimleri kara sıva üzeri plastik boyalı olup merdiven döşemeleri dökme mozaik, korkulukları ise demir doğramadır.Apartmanda tek asansör bulunmakta ancak doğal gaz tesisatı henüz yoktur.1. Kat, 2 no.lu bağımsız bölüm MESKEN;Akdeniz Tapu Müdürlüğü?ndeki kat irtifakına esas onaylı mimari projesinde ve yerinde asansör ve merdiven çıkışlarına göre sol karşı tarafta konumlu güney ve kuzey cephelere sahiptir.Bağımsız bölüm mesken 3 oda,salon,mutfak,banyo,wc,antre,hol ve 2 balkon hacimlerinden oluşmaktadır.Konu taşınmazın giriş kapısı panjurlu demir doğrama,iç kapıları ile pencereleri basit ahşap doğrama,pencere+balkon korkulukları demir doğrama,yer döşemeleri karo mozaik döşeme,ıslak zeminler yer ve duvar hacimlerinin tamamı fayans döşeme ve kaplama,diğer duvar hacimleri kara sıva üzeri plastik boyalı,mutfak altı ve üstü dolapları eski ve takılı vaziyettedir.Taşınmaz hali hazırda ikametgâh amaçlı kullanılmaktadır.Taşınmaz Brüt 108,00 m², Net: 90,67 m² hacimlidir.

Adresi : Nusratiye Mahallesi 5001 Sokak No: 1/B Akdeniz / MERSİN
Yüzölçümü : 276,20 m2
Arsa Payı : 30/460
İmar Durumu :Taşınmazın bağlı olduğu Akdeniz Belediye Başkanlığı,İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'nde yapılan inceleme ve görüşmede;konu taşınmazın 1/1000 ölçekli uygulama imar planında Meskun Konut Alanı olarak planlı olduğu,1/1000 ölçekli uygulama imar planı revize çalışmalarının,1/5000 ölçekli nazım imar planı kararlarına uygun bir şekilde yapılacağı bilgisi verilmiştir.
Kıymeti : 165.000,00 TL
KDV Oranı : KDV Kanunun 17. Maddesinin 4. Fıkrası Uyarınca Muaf
Kaydındaki Şerhler : Aile konutu şerhi bulunmaktadır.
1. Satış Günü : 09/12/2021 günü 15:00 - 15:10 arası
2. Satış Günü : 05/01/2022 günü 15:00 - 15:10 arası
Satış Yeri : Mezat Salonu (Z-20 Nolu) - Adalet Sarayı Zemin Kat No:Z-20 AKDENİZ / MERSİN

Satış şartları :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.

2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, 1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)

3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.

4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.

5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.

6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2020/200 Tlmt. sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.04/10/2021

(İİK m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir.