T.C.MERSİN 5. İCRA DAİRESİ

2021/4764 ESAS
TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Mersin İl, Akdeniz İlçe, 293 Ada, 2 Parsel, NUSRATİYE Mahalle/Köy, 6 kat 6 nolu bölüm Nolu Bağımsız Bölüm Mersin İli, Akdeniz İlçesi, Nusratiye Mahallesi, 293 ada, 2 no.lu parselde 156,60 m² yüzölçümlü, 120/1000 arsa paylı, Arsa nitelikli ana taşınmaz üzerinde kurulu kat irtifakına göre 6. Kat, 6 no.lu bağımsız bölüm MESKEN niteliğinde ARSANIN İMAR DURUMU: Taşınmazın bağlı olduğu Akdeniz Belediye Başkanlığı, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü inceleme ve görüşmede; konu taşınmazın 1/1000 ölçekli uygulama imar planında Meskun alanda kaldığı, kat yüksekliğinin cephe aldığı yoldan hesap edileceği bölgede 1/5000 ölçekli revize nazım imar planı ile uygunlaştırma çalışması olduğu bu sebeple yeni ruhsat verilmediği bilgisi verilmiştir. Alacak konusu taşınmazın bulunduğu parsel ilçe merkezinde bulunan Çakmak Caddesi ile Çiftçiler Caddesinin kesiştiği noktanın kuşuçuşu yaklaşık 50 m kuzeydoğusunda konumludur. Bölgede bulunan taşınmazların büyük bölümü eski yüksek katlı apartman ve sitelerden oluşmaktadır. Alacak konusu taşınmazın kuşuçuşu yaklaşık 115 m güneyinde Fasih Kayabalı Caddesi, yaklaşık 415 m kuzeyinde Gazi Mustafa Kemal Bulvarı+ Atatürk Anadolu Lisesi, yaklaşık 450 m güneydoğusunda Toros Devlet Hastanesi, yaklaşık 550 m batısında Kuvai Milliye (Hastane Caddesi) Caddesi ile taşınmaza yürüme mesafesinde okul, cami, sağlık ocağı vb sosyal donatılar mevcuttur. Bölge belediyenin tüm imkânlarından yararlanılmakta olup, ulaşım özel ve toplu taşıma araçları ile kolaylıkla sağlanabilmektedir. Konu parsel üzerinde bitişik nizam şeklinde, Zemin+6 normal katlı, III-B yapı grubunda inşa edilmiş yaklaşık 40 yıllık (Apartmanın yapımına 09.08.1979 tarih ve 4/60-187/1979 numaralı Yapı Ruhsatı ile başlandığı, konu bağımsız bölüm için 25.09.1981 tarih 7/26 numaralı Yapı Kullanma izni alındığı bilgisi verilmiştir.) apartman bulunmaktadır. Apartmanın zemin katında 2 dükkân, normal katların her birinde birer meskenden toplam apartmanda 8 bağımsız bölüm bulunmaktadır. Buna göre apartman giriş kapısı ferfoje demir doğrama, giriş sahanlığı yer döşemeleri dökme mozaik döşeme, duvar hacimleri kara sıva üzeri plastik boyalıdır. Normal kat sahanlıkları yer döşemeleri karo mozaik döşeme, merdiven basamakları dökme mozaik döşeme, merdiven korkulukları demir doğrama olup duvar hacimleri kara sıva üzeri plastik boyalıdır. Binada tek asansör bulunmasına karşın, doğalgaz tesisatı henüz yoktur. Değer tespiti yapılacak 6. Kat, 6 no.lu bağımsız bölüm MESKEN Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü (web tapu) sisteminde kayıtlı taranmış kat irtifakına esas onaylı mimari projesinde ve yerinde ilgili katında (son kat) konumlu güney ve kuzey cephelere sahiptir. Bina bakımsız olmasına karşın, bağımsız bölüm kısmen bakımlı durumdadır. Bağımsız bölüm mesken 3 oda, salon, mutfak, banyo, wc, antre, hol ve 3 balkon hacimlerinden oluşmaktadır. Konu taşınmazın giriş kapısı çelik panel kapı doğrama, iç kapıları amerikan panel kapı doğrama, pencere+ balkon kapıları sert pvc doğrama, yer döşemeleri parke+seramik döşeme, ıslak zeminler yer ve duvar hacimlerinin tamamı seramik döşeme ve kaplama, diğer duvar hacimleri sıva üzeri plastik boyalı, tavanlarda kartonpiyer çalışmaları mevcut olup mutfak altı ve üstü dolapları yeni ve takılı vaziyettedir. Taşınmazın hali hazırda boş vaziyette olduğu görülmüştür.
Taşınmaz Brüt: 128,00 m², Net: 98,00 m² hacimlidir.

Adresi : Yeni Mahallesi 5337 Sokak Gülnaz Apartmanı No: 32 Kat: 6 Daire: 6 Akdeniz / MERSİN
Yüzölçümü : 156,60 m2
Arsa Payı : 120/1000
İmar Durumu : İnşaat tarzı ARSANIN İMAR DURUMU: Taşınmazın bağlı olduğu Akdeniz Belediye Başkanlığı, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü inceleme ve görüşmede; konu taşınmazın 1/1000 ölçekli uygulama imar planında Meskun alanda kal
Kıymeti : 200.000,00 TL
KDV Oranı : %1
Kaydındaki Şerhler :Tapu kaydındaki gibidir.
1. Satış Günü : 17/12/2021 günü 11:00 - 11:05 arası
2. Satış Günü : 14/01/2022 günü 11:00 - 11:05 arası
Satış Yeri : Mezat Salonu (Z-20 Nolu) - Adalet Sarayı Zemin Kat No:Z-20 AKDENİZ / MERSİN

2 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Mersin İl, Akdeniz İlçe, 856 Ada, 775 Parsel, İHSANİYE Mahalle/Köy, 5 kat 9 nolu bölüm Nolu Bağımsız Bölüm Mersin İli, Akdeniz İlçesi, İhsaniye Mahallesi, Ortaokul Mevkii, 856 ada, 775 no.lu parselde 258,98 m² yüzölçümlü, 24/448 arsa paylı, Arsa nitelikli ana taşınmaz üzerinde kurulu kat irtifakına göre 5. Kat, 9 no.lu bağımsız bölüm MESKEN niteliğinde ARSANIN İMAR DURUMU: Taşınmazın bağlı olduğu Akdeniz Belediye Başkanlığı, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü inceleme ve görüşmede; konu taşınmazın 1/1000 ölçekli uygulama imar planında Bitişik Nizam 7 (B-7) Kat inşaat yoğunluklu Konut Alanına isabet ettiği bölgede 1/5000 ölçekli revize nazım imar planı ile uygunlaştırma çalışması olduğu bu sebeple yeni ruhsat verilmediği bilgisi verilmiştir.Alacak konusu taşınmazın bulunduğu parsel ilçe merkezinde bulunan Çakmak Caddesi ile 5005 Sokağın kesiştiği noktanın güneybatı cephesinde konumludur.Konu parsel üzerinde bitişik nizam şeklinde, Zemin+6 normal katlı, III-B yapı grubunda inşa edilmiş yaklaşık 36 yıllık (Apartmanın yapımına 28.02.1984 tarih ve 1/78-46/1984 numaralı Yapı Ruhsatı ile başlandığı, konu bağımsız bölüm için bila tarih 21/47 numaralı Yapı Kullanma izni alındığı bilgisi verilmiştir.) apartman bulunmaktadır. Apartmanın zemin katında 5 dükkân, normal katların her birinde 2?şer meskenden toplam apartmanda 17 bağımsız bölüm bulunmaktadır. Buna göre apartman giriş kapısı ferfoje demir doğrama, giriş sahanlığı yer döşemeleri dökme mozaik döşeme, duvar hacimlerinin yarısına kadar olan bölümleri mermer kaplama olup diğer duvar hacimleri kara sıva üzeri plastik boyalıdır. Normal kat sahanlıkları yer döşemeleri karo mozaik döşeme, merdiven basamakları dökme mozaik döşeme, merdiven korkulukları demir doğrama olup duvar hacimleri kara sıva üzeri plastik boyalıdır. Binada tek asansör ve doğalgaz tesisatı mevcuttur. Değer tespiti yapılacak 5. Kat, 9 no.lu bağımsız bölüm MESKEN Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü (webtapu) sisteminde kayıtlı taranmış kat irtifakına esas onaylı mimari projesinde ve yerinde asansör ve merdiven çıkışlarına göre sağ tarafta konumlu doğu ve batı (batı cephesi ışıklığa bakmakta) cephelere sahiptir. Bina ve alacak konusu edilen bağımsız bölüm kısmen bakımlı durumdadır. Bağımsız bölüm mesken 3 oda, salon, mutfak, banyo, wc, antre, hol ve 2 balkon hacimlerinden oluşmaktadır. Konu taşınmazın giriş kapısı çelik panel kapı doğrama, iç kapıları amerikan panel kapı doğrama, pencere+balkon kapıları sert pvc doğrama, yer döşemeleri seramik döşeme, ıslak zeminler yer ve duvar hacimlerinin tamamı seramik döşeme ve kaplama, diğer duvar hacimleri alçı sıva üzeri plastik boyalı, tavanlarda kartonpiyer çalışmaları mevcut olup mutfak altı ve üstü dolapları yeni ve takılı vaziyettedir. Taşınmazın hali hazırda kiracılar tarafından ikametgâh amaçlı kullanılmaktadır. Taşınmaz Brüt: 131,00 m², Net: 117,59 m² hacimlidir

Adresi : Nusratiye Mahallesi 5005 Sokak İbiş Özkan Apartmanı No: 19 Kat: 5 Daire: 9 Akdeniz / MERSİN
Yüzölçümü : 258,98 m2
Arsa Payı : 24/448
İmar Durumu : İnşaat tarzı Taşınmazın bağlı olduğu Akdeniz Belediye Başkanlığı, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü inceleme ve görüşmede; konu taşınmazın 1/1000 ölçekli uygulama imar planında Bitişik Nizam 7 (B-7) Kat inşaat yoğunluk
Kıymeti : 220.000,00 TL
KDV Oranı : %1
Kaydındaki Şerhler :Tapu kaydındaki gibidir
1. Satış Günü : 17/12/2021 günü 11:15 - 11:20 arası
2. Satış Günü : 14/01/2022 günü 11:15 - 11:20 arası
Satış Yeri : Mezat Salonu (Z-20 Nolu) - Adalet Sarayı Zemin Kat No:Z-20 AKDENİZ / MERSİN

Satış şartları :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanınyirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşincigünden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamınıve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.

2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ileteslim masraflarıalıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)

3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.

4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.

5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.

6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2021/4764 Esas sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.07/10/2021

(İİK m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir.