T.C.MERSİN 2. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

2021/5 SATIŞ
TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :

1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Satışa konu Mersin ili, Mezitli ilçesi, Kuyuluk Mahallesi 47 ada 7 parsel numaralı taşınmazdır. Taşınmaz damlama sulama sistemli tarladır. Belediye hizmetlerinden yararlanmakta olup çevresinde 2-3 katlı seyrek yapılar ile çok katlı yapılar mevcuttur. Taşınmaza ulaşım güneyinden geçen stabilize yoldan sağlanmaktadır. 200 metre yürüme mesafesinden toplu taşıma araçları geçmektedir. Zeminde, güneyinde ahşap sera bulunduğu, seranın 600,00 m2'lik kısmı bu taşınmazın içinde kaldığı, içerisinde 8.5 - 9.5 yaşlarında 38 adet bağ üzüm asması bulunduğu, taşınmazın içerisinde ve seranın kuzey tarafında yaklaşık 2.000,00 m2'lik kısmında 5m x 5m dikim aralığında 5.5-6.5 yaşlarında 80 adet limon, taşınmazın içerisinde ve seranın kuzey tarafında yaklaşık 2.000,00 m2'lik kısmında 6m X 6m dikim aralığında dikilmiş damlama sulama sistemli 25 - 25.5 yaşlarında 28 adet limon ağacı olduğu tespit edilmiştir. Taşınmaz bu hali ile satılacaktır.

Adresi : Kuyuluk Mahallesi Mezitli / MERSİN
Yüzölçümü : 12.667,16 m2
İmar Durumu : Var, İnşaat tarzı 1/1000 Ölçekli planda E=0,60 - 4 Kat konut Alanı
Kıymeti : 7.666.036,00 TL
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler : Kaydındaki Gibidir
1. Satış Günü : 26/11/2021 günü 15:10 - 15:20 arası
2. Satış Günü : 21/12/2021 günü 15:10 - 15:20 arası
Satış Yeri : Mersin 2. Sulh Hukuk Mahkemesi Duruşma Salonu

Satış şartları :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini, rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.

2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)

3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.

4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.

5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.

6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2021/5 Satış sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.27/09/2021

(İİK m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir.