T.C.MERSİN 7. İCRA DAİRESİ

2021/55 TLMT.
TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Satılmasına karar verilen taşınmazların cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :

1 NO'LU TAŞINMAZIN Özellikleri: Mersin İli, Mezitli İlçesi, MEZİTLİ Mahallesi,274 Ada, 1 Parsel, A Blok 2. Kat 4 Nolu bağımsız bölüm satışa çıkarılmıştır Konu parsel üzerinde ayrık nizam şeklinde, A ve B isimleriyle isimlendirilmiş Bodrum+Zemin+13 normal katlı, IV-C yapı grubunda inşa edilmiş yaklaşık 20 yıllık (Sitenin yapımına 29.01.1999 tarih, 99/2 numaralı Yapı Ruhsatı ile başlandığı ve bitirildiği, konu bağımsız bölüm mesken için 23.08.2002 tarih ve 7/113 numaralı Yapı Kullanma İzni alınmış olduğu bilgisi verilmiştir.) 2 bloklu site bulunmaktadır. Site çevre duvarları ile çevrili, güvenlikli girişli, açık otoparklı, çocuk oyun alanlı ve yüzme havuzludur. Alacak konusu bağımsız bölümün bulunduğu A blok, parselin kuzeyinde konumludur. Bloğun bodrum katında ortak alanlar, zemin katında ortak alanlar ve 2 dükkan, normal katların her birinde 2şer meskenden toplam blokta 28 bağımsız bölüm bulunmaktadır. Blok giriş kapısı olmayıp, giriş sahanlığı yer döşemeleri ile duvar hacimlerinin tamamı mermer döşeme ve kaplama olup tavanlarda asma tavan çalışmaları mevcuttur. Normal kat sahanlıkları yer döşemeleri, merdiven basamakları ve duvar hacimlerinin yarısına kadar olan bölümleri mermer döşeme ve kaplama, diğer duvar hacimleri alçı sıva üzeri plastik boyalı, merdiven korkulukları demir doğramadır. Binada tek asansör ile doğalgaz tesisatı mevcuttur. Değer tespiti yapılacak A Blok, 2. Kat, 4 no.lu bağımsız bölüm MESKEN Mezitli Tapu Müdürlüğündeki kat irtifakına esas onaylı mimari projesinde ve yerinde asansör çıkışına göre sağ, merdiven çıkışına göre sol tarafta konumlu doğu, batı ve kuzey cephelere sahiptir. Bağımsız bölüm mesken 4 oda, salon, mutfak, banyo, wc, duş, antre, hol ve 3 balkon hacimlerinden oluşmaktadır. Konu taşınmazın giriş kapısı çelik panel kapı doğrama, iç kapıları amerikan panel kapı doğrama, pencere+balkon kapıları sert pvc doğrama, yer döşemeleri parke+seramik döşeme, ıslak zeminler yer ve duvar hacimlerinin tamamı seramik döşeme ve kaplama, diğer duvar hacimleri alçı sıva üzeri saten boyalı+kağıt kaplı, tavanlarda asma tavan çalışmaları mevcut olup, mutfak altı ve üstü dolapları yeni ve takılı vaziyettedir. Taşınmaz hali hazırda borçlu tarafından ikametgah amaçlı kullanılmaktadır. Taşınmaz Brüt: 187,00 m², Net: 154,60 m² hacimlidir.1-Özellikleri, konumu, nitelikleri belirtilen: Mersin İli, Mezitli İlçesi, Mezitli Mahallesi, 274 ada, 1 no.lu parselde 3.864,00 m² yüzölçümlü, 30/1656 arsa paylı, A ve B Bloklar Halinde Zemin Üstü Onüç Katlı Kargir Bina ve Arsası nitelikli ana taşınmaz üzerinde kurulu kat irtifakına göre A Blok, 2. Kat, 4 no.lu bağımsız bölüm MESKEN için yapılan piyasa araştırması, imar durumu, inşaat kalitesi, yıpranma payı, arsa payı, yapı yaklaşık birim maliyeti, gözlemler, yer, konum, civarda yapılan değerlemeler ve değeri etkileyebilecek olumlu ve olumsuz tüm etkiler göz önüne alındığında mevcut durum değerinin arsa payı dahil; 875.000,00 TL (SekizyüzyetmişbeşbinTürkLirası)
Adresi : Fatih Mahallesi 30040 Sokak Artemis Sitesi No:1 A Blok, Kat: 2 Daire: 4 Mezitli / MERSİN
Arsa Payı : 30/1656
İmar Durumu nşaat tarzı 1/1000 ölçekli uygulama imar planında Emsal= 1.50 (E=1.50), Yençok=10 Kat, inşaat yoğunluklu Konut Alanına isabet ettiği bilgisi verilmiştir.
Kıymeti : 875.000,00 TL
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler : Tapu kaydı gibidir.
1. Satış Günü : 26/11/2021 günü 13:30 - 13:40 arası
2. Satış Günü : 22/12/2021 günü 13:30 - 13:40 arası
Satış Yeri : Mersin Adliyesi Zemin Kat Z/20 Akdeniz Mersin

2 NO'LU TAŞINMAZIN Özellikleri: Mersin İli, Akdeniz İlçesi, MAHMUDİYE Mahallesi 257 Ada, 2 Parsel,Kıymet takdirine konu taşınmaz parsel dikdörtgen şeklinde geometrik yapıya, topoğrafik olarak düz bir yapıya sahiptir. Parselin 81 m²si üzerinde demir profil üzeri oluklu sac ile kaplı sokak cephesi ise aynı şekilde demir profil+oluklu sac ve kısmen de daraba ile çevrili olup yer döşemeleri gro beton döşemedir. Parselin kalan 84 m²lik bölümü ise yine aynı kişi adına kayıtlı 3 numaralı parsel ile birlikte ön tarafta yani Kuvayi Milliye Caddesine cepheli 257 ada, 46 numaralı parselinin (Akay Tekstil Mağazası) halı teşhir bölümü olarak oluşturulmuş olup kullanılmaktadır. 3 numaralı parsel üzerindeki yapı; yanları ve üstü demir profil+oluklu sac ile kaplı, iç duvarları alçıpan duvarlı ve tavanı spot ısıklı asma tavanlı olup yer döşemeleri mermer+parke döşemedir.Zemin Değeri:Yukarıda özellikleri, konumu, nitelikleri belirtilen taşınmazın zemini için yapılan piyasa araştırması, gözlemler, yer, konum, yüzölçümü, hisse durumu, geometrik yapısı, toprak yapısı, civarda yapılan değerlemeler ve değeri etkileyebilecek olumlu ve olumsuz tüm etkiler göz önüne alındığında beher m² değerinin: 2.750,00 TL/m² olabileceği kanaatiyle;Zemin Değeri: 165,00 m² x 2.750,00 TL/m² = 453.750.00 TL hesap edilmiştir. Özellikleri, konumu, nitelikleri belirtilen: Mersin İli, Akdeniz İlçesi, Mahmudiye Mahallesi, 257 ada, 2 no.lu parselde 165,00 m² yüzölçümlü AHŞAP EV (Yerinde; DEMİR PROFİL ÜZERİ OLUKLU SAC İLE KAPLI YAPI) için yapılan piyasa araştırması, imar durumu, inşaat kalitesi, yıpranma payı, arsa payı, yapı yaklaşık birim maliyeti, gözlemler, yer, konum, civarda yapılan değerlemeler ve değeri etkileyebilecek olumlu ve olumsuz tüm etkiler gözönüne alındığında mevcut durum değerinin; 565.319,00 TL (BeşyüzaltmışbeşbinüçyüzondokuzTürkLirası)
Adresi : Mahmudiye Mahallesi 4817 Sokak No: 4 Akdeniz - Mersin
Yüzölçümü : 165 m2
İmar Durumu : İnşaat tarzı 1/1000 ölçekli uygulama imar planında Bitişik Nizam 3 (B-3) Kat inşaat yoğunluklu Konut Alanına isabet ettiği bilgisi verilmiştir
Kıymeti : 565.319,00 TL
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler : Tapu kaydı gibidir.
1. Satış Günü : 26/11/2021 günü 13:50 - 14:00 arası
2. Satış Günü : 22/12/2021 günü 13:50 - 14:00 arası
Satış Yeri : Mersin Adliyesi Zemin Kat Z/20 Akdeniz/Mersin

3 NO'LU TAŞINMAZIN Özellikleri: Mersin İli, Akdeniz İlçesi, MAHMUDİYE Mahallesi 257 Ada, 3 Parsel,Kıymet takdirine konu taşınmaz parsel dikdörtgen şeklinde geometrik yapıya, topoğrafik olarak düz bir yapıya sahiptir. Parselin tamamı ile bitişik yine aynı kişi adına kayıtlı 2 no.lu parselin 84 ²lik bölümü yanları ve üstü demir profil+oluklu sac ile kaplı, iç duvarları alçıpan duvarlı ve tavanı spot ısıklı asma tavanlı olup yer döşemeleri mermer+parke döşemedir. Oluşturulan bu bölüm, ön tarafta yani Kuvayi Milliye Caddesine cepheli 257 ada, 46 numaralı parselinin (Akay Tekstil Mağazası) halı teşhir bölümü olarak oluşturulmuş olup kullanılmaktadır. Zemin Değeri:Yukarıda özellikleri, konumu, nitelikleri belirtilen taşınmazın zemini için yapılan piyasa araştırması, gözlemler, yer, konum, yüzölçümü, hisse durumu, geometrik yapısı, toprak yapısı, civarda yapılan değerlemeler ve değeri etkileyebilecek olumlu ve olumsuz tüm etkiler göz önüne alındığında beher m² değerinin: 2.250,00 TL/m² olabileceği kanaatiyle;Zemin Değeri: 105,00 m² x 2.250,00 TL/m² = 236.250.00 TL hesap edilmiştir.Parsel Üzerindeki Yapıların Değeri: Parsel üzerindeki Yapı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı?nın II Sınıf C Grubu yapı sınıfı içinde yer aldığı, 2020 yılı listeye göre yapı m² maliyetinin 820,00 TL olduğu, henüz 2021 listesinin yayınlanmadığı, 2020?den 2021?ye artış oranının % 20 seviyesinde olabileceği, yapıdaki yıpranma oranın % 10 seviyesinde olduğu,Değer: [105 m² x (820,00 TL/m² x 1,20 artışla) x (1-0,10)] = 92.988,00 TL hesap edilmiştir. TOPLAM DEĞER: 236.250,00 TL + 92.988,00 TL = 329.238,00 TL hesap edilmiştirÖzellikleri, konumu, nitelikleri belirtilen: Mersin İli, Akdeniz İlçesi, Mahmudiye Mahallesi, 257 ada, 3 no.lu parselde 105,00 m² yüzölçümlü ARSA (Yerinde; DEMİR PROFİL ÜZERİ OLUKLU SAC, DUVARLARI ALÇIPAN VE TAVANLARI SPOT IŞIKLI HALİ TEŞİR YAPISI) için yapılan piyasa araştırması, imar durumu, inşaat kalitesi, yıpranma payı, arsa payı, yapı yaklaşık birim maliyeti, gözlemler, yer, konum, civarda yapılan değerlemeler ve değeri etkileyebilecek olumlu ve olumsuz tüm etkiler gözönüne alındığında mevcut durum değerinin; 329.238,00 TL (ÜçyüzyirmidokuzbinikiyüzotuzsekizTürkLirası)
Adresi : Mahmudiye Mahallesi 4817 Sokak No: 4 (Arkası) Akdeniz - Mersin
Yüzölçümü : 105,00 m2
İmar Durumu : İnşaat tarzı 1/1000 ölçekli uygulama imar planında Bitişik Nizam 3 (B-3) Kat inşaat yoğunluklu Konut Alanına isabet ettiği bilgisi verilmiştir
Kıymeti : 329.238,00 TL
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler : Tapu kaydı gibidir.
1. Satış Günü : 26/11/2021 günü 14:10 - 14:20 arası
2. Satış Günü : 22/12/2021 günü 14:10 - 14:20 arası
Satış Yeri : Mersin Adliyesi Zemin Kat Z/20 Akdeniz/Mersin

4 NO'LU TAŞINMAZIN Özellikleri: Mersin İli, Akdeniz İlçesi, MAHMUDİYE Mahallesi 257 Ada, 6 Parsel, Kıymet takdirine konu taşınmaz parsel dikdörtgen şeklinde geometrik yapıya, topoğrafik olarak düz bir yapıya sahiptir. Parselin tamamı ile bitişik yine aynı kişi adına kayıtlı 7 no.lu parsel ile ortak kullanılabilir tarzda büyük bir dükkan şekline dönüştürülmüştür. Her iki parselin yanları ve üstü demir profil+oluklu sac ile kaplı, yer döşemeleri seramik döşeme olup yapının yüksekliği yaklaşık 4,50 m olup 6 no.lu parselin olduğu bölümde yüklü büyük araç giriş ve çıkışına uygun otomatik daraba olduğu, ayrıca 7 no.lu parselin olduğu bölümde yaklaşık 35 m² hacimli ofis amaçlı alçıpandan imal edilmiş bölüm bulunmaktadır. Hali hazırda her iki parselin olduğu alan kiracı tarafından işyeri olarak kullanılmaktadır. Zemin Değeri:Yukarıda özellikleri, konumu, nitelikleri belirtilen taşınmazın zemini için yapılan piyasa araştırması, gözlemler, yer, konum, yüzölçümü, hisse durumu, geometrik yapısı, toprak yapısı, civarda yapılan değerlemeler ve değeri etkileyebilecek olumlu ve olumsuz tüm etkiler göz önüne alındığında beher m² değerinin: 2.500,00 TL/m² olabileceği kanaatiyle; Zemin Değeri: 180,00 m² x 2.500,00 TL/m² = 450.000.00 TL hesap edilmiştir.Parsel Üzerindeki Yapıların Değeri: Parsel üzerindeki Yapı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı?nın II Sınıf C Grubu yapı sınıfı içinde yer aldığı, 2020 yılı listeye göre yapı m² maliyetinin 820,00 TL olduğu, henüz 2021 listesinin yayınlanmadığı, 2020?den 2021?ye artış oranının % 20 seviyesinde olabileceği, yapının yeni olması nedeniyle yıpranma görülememiştir. Değer: [180 m² x (820,00 TL/m² x 1,20 artışla)] = 177.120,00 TL hesap edilmiştir. TOPLAM DEĞER: 450.000,00 TL + 177.120,00 TL = 627.120,00 TL hesap edilmiştir. Özellikleri, konumu, nitelikleri belirtilen: Mersin İli, Akdeniz İlçesi, Mahmudiye Mahallesi, 257 ada, 6 no.lu parselde 180,00 m² yüzölçümlü BAHÇELİ KARGİR EV (Yerinde; DEMİR PROFİL ÜZERİ VE YANLARI OLUKLU SAC İLE KAPLI DÜKKAN) için yapılan piyasa araştırması, imar durumu, inşaat kalitesi, yıpranma payı, arsa payı, yapı yaklaşık birim maliyeti, gözlemler, yer, konum, civarda yapılan değerlemeler ve değeri etkileyebilecek olumlu ve olumsuz tüm etkiler gözönüne alındığında mevcut durum değerinin; 627.120,00 TL (Altıyüzyirmiyedi-binyüzyirmiTürkLirası)
Adresi : Mahmudiye Mahallesi 4817 Sokak No: 8 Akdeniz - Mersin
Yüzölçümü : 180,00 m2
İmar Durumu : İnşaat tarzı 1/1000 ölçekli uygulama imar planında Bitişik Nizam 3 (B-3) Kat inşaat yoğunluklu Konut Alanına isabet ettiği bilgisi verilmiştir.
Kıymeti : 627.120,00 TL
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler :Tapu kaydı gibidir
1. Satış Günü : 26/11/2021 günü 14:30 - 14:40 arası
2. Satış Günü : 22/12/2021 günü 14:30 - 14:40 arası
Satış Yeri : Mersin Adliyesi Zemin Kat Z/20 Akdeniz/Mersin

5 NO'LU TAŞINMAZIN Özellikleri: Mersin İli, Akdeniz İlçesi, MAHMUDİYE Mahallesi 257 Ada, 7 Parsel Kıymet takdirine konu taşınmaz parsel dikdörtgen şeklinde geometrik yapıya, topoğrafik olarak düz bir yapıya sahiptir. Parselin tamamı ile bitişik yine aynı kişi adına kayıtlı 6 no.lu parsel ile ortak kullanılabilir tarzda büyük bir dükkan şekline dönüştürülmüştür. Her iki parselin yanları ve üstü demir profil+oluklu sac ile kaplı, yer döşemeleri seramik döşeme olup yapının yüksekliği yaklaşık 4,50 m olup 6 no.lu parselin olduğu bölümde yüklü büyük araç giriş ve çıkışına uygun otomatik daraba olduğu, bu parselin içerisinde ise yaklaşık 35 m² hacimli ofis amaçlı alçıpandan imal edilmiş bölüm bulunmaktadır. Hali hazırda her iki parselin olduğu alan kiracı tarafından işyeri olarak kullanılmaktadır. Zemin Değeri:Yukarıda özellikleri, konumu, nitelikleri belirtilen taşınmazın zemini için yapılan piyasa araştırması, gözlemler, yer, konum, yüzölçümü, hisse durumu, geometrik yapısı, toprak yapısı, civarda yapılan değerlemeler ve değeri etkileyebilecek olumlu ve olumsuz tüm etkiler göz önüne alındığında beher m² değerinin: 2.500,00 TL/m² olabileceği kanaatiyle;Zemin Değeri: 170,00 m² x 2.500,00 TL/m² = 425.000.00 TL hesap edilmiştir.Parsel Üzerindeki Yapıların Değeri: Parsel üzerindeki Yapı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı?nın II Sınıf C Grubu yapı sınıfı içinde yer aldığı, 2020 yılı listeye göre yapı m² maliyetinin 820,00 TL olduğu, henüz 2021 listesinin yayınlanmadığı, 2020?den 2021?ye artış oranının % 20 seviyesinde olabileceği, yapının yeni olması nedeniyle yıpranma görülememiştir. Değer: [170 m² x (820,00 TL/m² x 1,20 artışla)] = 167.280,00 TL hesap edilmiştir. TOPLAM DEĞER: 425.000,00 TL + 167.280,00 TL = 592.280,00 TL hesap edilmiştir. Özellikleri, konumu, nitelikleri belirtilen: Mersin İli, Akdeniz İlçesi, Mahmudiye Mahallesi, 257 ada, 7 no.lu parselde 170,00 m² yüzölçümlü BAHÇELİ KARGİR EV (Yerinde; DEMİR PROFİL ÜZERİ VE YANLARI OLUKLU SAC İLE KAPLI DÜKKAN) için yapılan piyasa araştırması, imar durumu, inşaat kalitesi, yıpranma payı, arsa payı, yapı yaklaşık birim maliyeti, gözlemler, yer, konum, civarda yapılan değerlemeler ve değeri etkileyebilecek olumlu ve olumsuz tüm etkiler gözönüne alındığında mevcut durum değerinin; 592.280,00 TL (Beşyüzdoksaniki-binikiyüzseksenTürkLirası)

Adresi : Mahmudiye Mahallesi 4817 Sokak No: 10 Akdeniz - Mersin
Yüzölçümü : 170,00 m2
İmar Durumu : İnşaat tarzı 1/1000 ölçekli uygulama imar planında Bitişik Nizam 3 (B-3) Kat inşaat yoğunluklu Konut Alanına isabet ettiği bilgisi verilmiştir.
Kıymeti : 592.280,00 TL
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler : Tapu kaydı gibidir
1. Satış Günü : 26/11/2021 günü 14:50 - 15:00 arası
2. Satış Günü : 22/12/2021 günü 14:50 - 15:00 arası
Satış Yeri : Mersin Adliyesi Zemin Kat Z/20 Akdeniz/Mersin

Satış şartları :

1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanınyirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşincigünden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamınıve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.

2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ileteslim masraflarıalıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)

3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.

4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir. 6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2021/55 Tlmt. sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.22/09/2021

(İİK m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir.