T.C.MERSİN 8. İCRA DAİRESİ

2020/98 TLMT.
TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :

1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Mersin İl, Mezitli İlçe, 441 Ada, 11 Parsel, Mezitli Mahalle/Köy, A Blok 15.Kat 30 Nolu Bağımsız Bölüm: Mersin İli, Mezitli İlçesi, Mezitli Mahallesi 441 ada 11 parsel numaralı 6.081,00 m2 lik Arsa üzerine tesis edilen kat mülkiyetine esas 244/14640 arsa payı A blok 15. Kat (30) no.lu bağımsız bölüm, mesken olup (1/1) tam hisse olarak kayıtlı otduğu görülmüştür. Kıymet takdirine konu taşınmaz Mezitli Belediye Başkanlığı yetki alanında kalmaktadır. Mezitli Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne ait 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı üzerinde yapılan inceleme kıymet takdirine konu Mezitli Mahallesi 441 ada 11 no.lu parsel 1/1000 ölçekli uygulama imar planında, Emsal: 1.50 (E:1.50) İnşaat Nizamlı Konut Alanı olarak işaretlenen alanda kaldığı görülmüştür. Ancak Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından hazırlanan 1/5000 ölçekli revizyon nazım imar planı onaylanmış olup, ilgili planın plan notlarının 1.10 Maddesi Bu planın onayından önce onaylanmış ve bu plan kararlarına aykırılığı bulunan 1/1000 ölçekli uygulama imar planları, bu plan kararları doğrultusunda revize edilecektir. Denilmektedir. Kıymet takdirine konu bağımsız bölümünün içinde bulunduğu yapı, 26 giriş kapı numaralı Dora Platınıum İlkem Yapı Sitesi 6.081,00 m2 arsa üzerine iki blok halinde betonarme tarzında inşa edilmiştir. Binalara Mezitli Belediyesi tarafından 11.04.2016 tarihinde 2015/15 sayılı yapı ruhsatı düzenlenmiştir. Parselin çevre duvarları ve duvar üzeri demir korkulukları tamamlanmış, site içerisi peyzaj tamamlanmış, bahçe içerisinde açık otopark alanı, yüzme havuzları, yeşil alanlar, yürüme yolları, kamelya ve spor alanları mevcuttur. Site girişi parselin kuzey batı köşesine yakın 52030 sokaktandır. Site girişinde demir doğrama sürgülü kapı mevcuttur. Kıymet takdirine konu bağımsız bölümün içinde bulunduğu A blok site girişine en yakın bloktur. A blok zemin 15 normal katlı olarak inşa edilmiştir. Binanın zemin katında bina girişi, lobi alanı ve ortak alanlar, normal katlarda 2 şerden 15 normal katta toplamda 30 adet meskenden bina toplam da 30 adet bağımsız bölümden oluşmaktadır. A blok girişi yapının güney cephesinde ve zemin katındandır.Kiymet takdirine konu 244/14640 arsa paylı A blok 15.kat (30) no.lu bağımsız bölüm Mesken vasfında olup, kuzey, güney ve batı cephelidir. Rapora konu yer, binanın on beşinci katında, merdiven çıkışına göre sağ kol tarafında kalmaktadır. Meskenin zemininde ve onaylı mimari proje üzerinde yapılan incelemede, mesken konum ve alan olarak proje ile uyumlu olduğu tespit edilmiştir. Mesken brüt alanı: 175,50 m2, net inşaat alanı (2 adet asansör,yangın merdiveni,ana merdiven,aydınlık,hava bacası hariç) 156,50 m2 olarak hesaplanmıştır. Meskenin giriş kapısı çelik pres kapı olup iç kapıları Amerikan ahşap kapıdır. Pencereler pvc dir.Meskenin ıslak zeminleri seramik kaplıdır. Mesken oda zeminleri laminat parke kaplanmıştır. Mutfak alanında granit mermer mutfak tezgahı ve lake kapaklı mdf gövdeli mutfak dolapları mevcuttur. Meskenin duvarları sıvalı ve boyalıdır.Tavan alanları sıvalı ve boyalı olup kısmen asma tavan mevcuttur. Banyo, wc, lavabo ve ebeveyn banyo alanın zemini ve duvarları seramik kaplanmıştır. Banyo alanında duşa kabin mobilyalı lavabo ve klozet mevcuttur. Meskenin girişinde kat bahçe alanı mesken içerisinde kullanılmaktadır. Meskende kullanılan malzeme ve işçilik birinci sınıftır. Mesken halen kullanılmaktadır.

Adresi : Merkez Mah 52030 Sk No :26 Dora Platınıum İlkem Yapı A Blok Kat: 15 İç Kapı No:30 Mezitli / Mersin
Yüzölçümü : 6.081,00 m2
Arsa Payı : 244/14640
İmar Durumu : Emsal: 1.50 (E: 1.50) İnşaat Nizamlı Konut Alanı olarak işaretlenen alanda kaldığı görülmüstür.
Kıymeti : 650.000,00 TL
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler : Tapu Kaydındaki Gibidir((13/a Maddesi Gereğince Cins Değişikliği İlişiği Kesilmiştir 06/02/2019 Tarih 15113 Sayı)
1. Satış Günü : 01/12/2021 günü 11:00 - 11:10 arası
2. Satış Günü : 27/12/2021 günü 11:00 - 11:10 arası
Satış Yeri : Mezat Salonu (Z-20 Nolu) - Adalet Sarayı Zemin Kat No:Z-20 AKDENİZ / MERSİN
Satış şartları :

1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini, rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.

2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)

3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.

4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.

5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.

6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2020/98 Tlmt. sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.04/10/2021

(İİK m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir.