T.C.MERSİN 1. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

2020/20 SATIŞ
TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :

TAŞINMAZIN
Özellikleri : Mersin ili, Mezitli ilçesi; Tece Mahallesi Balaban mevkii, 410 ada1 parsel sayılı portokal bahçesi vasfında taşınmazdır. Taşınmaz üzerinde iki adet bina bulunmaktadır.1. bina kahvehane olarak kullanılmakta ve tek katlı yığma kargir bir yapıdır. Taşınmaz üzerindeki 2. zemin+ 1. katlı yığma kargir bina olup üzeri ahşap çatılı örtüsü kiremittir. Binanın zemin katı depo olarak birinci katıda konut olarak kullanılmakta olup, 4 oda , mutfak, wc, banyo ve balkondan ibarettir. Yer döşemesi ahşap, tavanı ahşap ,kapı ve pencereleri ahşap, duvarları sıva üzeri boyalıdır. Taşınmazın Kuzeyi Mersin- ErdemliD-400 Kara Yolu, Doğusu Tece Deresi, Batısı ve ;Güneyi Kadastral yoldur. Taşınmaz çevresindeki ana yola cepheli taşınmazlar üzerinde işyerleri ( eczane, market vb. )konutlar, deniz kıyısına yakın yazlık siteler ve konutlar ,naranciye bahçeleri ve müstakil binalar bulunmaktadır. Elektrik ve suyu mevcut, ulaşım sorunu olmayan , İlköğretim okuluna, Tece Merkez Camisine, Sahil Şeridine ve Tece Polis Merkez Amirliğine yürüyüş mesafesindedir. Taşınmaz üzerindeki muhdesatların toplam değerinin 182.318,00 TL , olduğunun tespit edildiği, Taşınmaz tapuda her ne kadar portokal bahçesi vasfında ise de, 8-10 yıldan daha uzun bir süredir bahçenin toprak işlemisinin yapılmadığı ,içerisindeki ağaçların çalılaştığı, kuruduğu, yabancı otların ve kendiliğinden büyüyen çalıların taşınmazın tamamına yayıldığı ve taşınmazı kapladığı , bakımsızlık nedeniyle taşınmaz içerisine girilemeyecek bir hal aldığı gözlemlenmiştir. Taşınmaz bu haliyle satışa çıkartılmıştır.
Adresi : Tece Sahil CaddesiNo: 45/A Mezitli Mezitli / MERSİN
Yüzölçümü : 16.240,76 m2
Arsa Payı : Kaydındaki gibidir
İmar Durumu : Dosyada mevcut cevabi yazıda"1/5000 ölçekli ilave ve revizyon Nazım İmar Planı Mersin Büyükşehir Belediye Meclisinin 31/07/2018 tarihve560 sayılı kararı ile onanmıştır. Onaylanan nazım imar planı kararlarına uygun olarak İdaremizce etaplar halinde 1/1000 ölçekli uygulama imar planı revizyonları hazırlanmakta olup, söz konusu alanıda kapsayan Mezitli 4. Etap ( Tece Planlama Bölgesi)1/1000 ölçekli İlave Revizyon Uygulama İmar planı Mezitli Belediyesi05/10/2020 tarihve133 sayılı meclis kararı ile onaylanmıştır. Söz konusu uygulama imar planı revizyonu ilgili mevzuat hükümleri gereğince onaylanmak üzere Mersin Büyükşehir Belediyesi' ne gönderilecektir ."denilmektedir. Şifai görüşmede plan örneği bilgisine ulaşılmıştır. Bu planda taşınmazın; park, dere yatağı, yola terk ve dere taşkın sınırı içerisinde kaldığı görülmektedir. " şeklinde cevap verilmiştir.
Kıymeti : 6.678.622,00 TL
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler : Kaydındaki gibidir
1. Satış Günü : 24/11/2021 günü 14:30 - 14:40 arası
2. Satış Günü : 20/12/2021 günü 14:30 - 14:40 arası
Satış Yeri : Mersin 1. Sulh Hukuk Mahkemesi Duruşma Salonu
Satış şartları :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini, rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2020/20 Satış sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.22/09/2021

(İİK m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir.