T.C.MERSİN 4. İCRA DAİRESİ
2020/209 TLMT.
TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri :Mersin İli, Mezitli İlçesi, Mezitli Mahallesi, Armutsırımı Mevkii,2057 numaralı parselde 7.720,00 m² yüzölçümlü,70/2200 arsa paylı, Tarla nitelikli ana taşınmaz üzerinde kurulu kat irtifakına göre C Blok, Zemin Kat,8 no.lu bağımsız bölüm TRİBLEKS VİLLA niteliğinde olup, taşınmazın tamamı satışa konudur. Alacak konusu taşınmazın bulunduğu parsel ilçe merkezinde bulunan Soli-Pompeipolis Antik Kenti'nin kuşuçuşu yaklaşık 800 m kuzeydoğusunda ,sahil bandına cepheli konumludur. Bölgede bulunan taşınmazların büyük bölümü eski yüksek katlı apartman ve sitelerden oluşmaktadır. Alacak konusu taşınmazın yaklaşık 350 m kuzeybatısında Cengiz Topel Caddesi, yaklaşık 75 m batısında Viranşehir 75. Yıl Ortaokulu ile taşınmaza yürüme mesafesinde okul, cami, sağlık ocağı vb sosyal donatılar mevcuttur. Bölge belediyenin tüm imkânlarından yararlanılmakta olup, ulaşım özel ve toplu taşıma araçları ile kolaylıkla sağlanabilmektedir. Konu parsel uzun ince dikdörtgen şeklinde geometrik yapıya sahiptir. Parselin kuzeybatısında kütle şeklinde A+B isimli ters (U) şeklinde iki blok, B Bloğun bitim noktasından sahile doğru uzanan ve parselin güneybatı ucunda konumlu birbirine bitişik vaziyette C Blok isimli villalar ile bu bloğun karşısında yine birbirine bitişik vaziyette D İsimli villalar bulunmaktadır. A Blokta:38, B Blokta:38,C Blokta:10 ve D Blokta:3 olmak üzere parsel üzerindeki yapılarda toplam 89 bağımsız bölüm bulunmaktadır(Sitenin yapımına 12.06.1979 tarihli ve 282 no.lu Yapı Ruhsatı ile başlandığı, konu bağımsız bölüm tribleks villa için 06.08.2004 tarih ve 318/04 numaralı Yapı Kullanma İzni alınmadığı bilgisi verilmiştir.). Site çevre duvarları ile çevrili, güvenlikli girişli, çocuk oyun alanlı, açık otoparklı ve yüzme havuzludur. C Blok, Zemin Kat, 8 no.lu bağımsız bölüm TRİBLEKS MESKEN; Mezitli Tapu Müdürlüğü'ndeki kat irtifakına esas onaylı mimari projesinde ve yerinde; site giriş kapısı tarafından güneye doğru 3.sıradaki tripleks villa olduğu görülmüştür. Bağımsız bölüm tripleks villa projesinde ve yerinde; zemin katta: salon (salona bitişik balkondan yaklaşık 6 m² salona dahil edilmiştir),mutfak, balkon ve üst kata çıkış merdiven sahanlığı, normal katta:3 oda, banyo, antre, hol, balkon ve üst kata çıkış merdiven sahanlığı, çatı katında: çalışma odası, teras ve merdiven sahanlığı hacimlerinden(diğer bir anlatımla 4+1 ve müştemilatı şeklinde)oluşmaktadır. Taşınmazın giriş kapısı demir doğrama, iç kapıları ahşap doğrama, pencereleri renkli sert pvc doğrama, pencere korkulukları demir doğrama, yer döşemeleri parke(zemin kat sadece seramik) döşeme, ıslak zeminler yer ve duvar döşeme ve kaplamalarının tamamı seramik döşeme ve kaplama, diğer duvar hacimleri sıva üzeri plastik boyalı, merdiven basamakları ahşap doğrama, tavanlarda asma tavan çalışmaları+ kartonpiyer çalışmaları mevcut olup mutfak altı ve üstü dolapları yeni ve takılı vaziyettedir. Taşınmaz hali hazırda borçlu malik tarafından ikametgâh amaçlı kullanılmaktadır. Ayrıca sitede ve konu bağımsız bölüm villada doğalgaz tesisatı ve kullanıma mevcuttur. Taşınmaz Brüt:210,00 m²,Net: 168,35 m² hacimlidir. Yapı sınıfı 2. sınıf.

Adresi : Viranşehir Mahallesi 34316 Sokak Dolfin Sitesi No: 11 C Blok Zemin Kat Daire: 8 Mezitli / MERSİN
Yüzölçümü : 7.720 m2
Arsa Payı : 70/2200
İmar Durumu : Taşınmazın bağlı olduğu Mezitli Belediye Başkanlığı, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'ne yapılan inceleme ve görüşmede; konu taşınmazın 1/1000 ölçekli uygulama imar planında Emsal=1.50 (E=1.50),Yençok=10 Kat inşaat yoğunluklu "Konut Alanına" isabet ettiği bilgisi verilmiştir.
Kıymeti : 750.000,00 TL
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler : Beyan: 3.Derecede sit alanı:03/05/1990 tarih
1. Satış Günü : 03/03/2022 günü 14:00 - 14:10 arası
2. Satış Günü : 31/03/2022 günü 14:00 - 14:10 arası
Satış Yeri : Mezat Salonu (Z-20 Nolu) - Adalet Sarayı Zemin Kat No:Z-20 AKDENİZ / MERSİN

Satış şartları :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşincigünden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamınıve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.

2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV, 1/2 tapu harcı ileteslim masraflarıalıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)

3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.

4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.

5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.

6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2020/209 Tlmt. sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.03/01/2022

(İİK m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir.

https://www.ilan.gov.tr/ilan/913531/emlak/konut/mersin-mezitlide-168-m%C2%B2-4-1-tribleks-villa-icradan-satiliktir