T.C.
MERSİN 7. İCRA DAİRESİ

2021/139 TLMT.
TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :

1 NO'LU TAŞINMAZIN Özellikleri: Mersin İl, Mezitli İlçe, 156 Ada, 16 Parsel, KOCAYER Mahalle/Köy, Köycivarı Mevkii, Şekil olarak üçgen formunda olan taşımazın üzerinde şeftali bahçesi, kantar ve 15,00m² alana sahip demir kapılı demir korkuluklu penceresinin doğraması PVC'den imal edilmiş olan ve üzeri sac ile kapatılmış briket ile örülmüş Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın belirlemiş olduğu yapı sınıf ve gruplarından I. Sınıf A Grubu yapılar içinde yer almakta olup yapıda yıpranma %10 olarak tespit edilmiştir. Taşınmazın kuzey cephesinde yer alan yola 64 metre cephesi bulunmaktadır. Belediye hizmetlerinden faydalanmamakta olan taşınmaza ulaşım özel araçlarla ve toplu taşıma araçlarıyla rahatlıkla sağlanabilmektedir. Mersin il merkezinin 30 km kuzey batısında konumlanmış olan Mezitli İlçesine bağlı Kocayer Mahallesi kırsal bir yerleşim alanı olup mahalle merkezine yakın konumda mahale merkezine girmeden asfalt yol üzerinde konumlanmış vaziyettedir. Taşınmazın etrafında şeftali bahçeleri bulunmaktadır.
Yüzölçümü : 2.295,02 m²
Arsa Payı : 1/1
KDV Oranı: %18
İmar Durumu : plansız alanda yer almaktadır.
Kıymeti : 130.000,00 TL
Kaydındaki Şerhler : Tapu kaydındaki gibidir.
1. Satış Günü: 22/12/2021 günü 15:10 - 15:15 arası,
2. Satış Günü: 18/01/2022 günü 15:10 - 15:15 arası
Satış Yeri : Mersin Adliye Sarayı Zemin Kat: Z/20 nolu oda Akdeniz/MERSİN -

2 NO'LU TAŞINMAZIN Özellikleri : Mersin İl, Mezitli İlçe, 121 Ada, 26 Parsel, KOCAYER Mahalle/Köy, Köycivarı Mevkii, Şekil olarak üçgen formunda olan taşınmazın zemini kuzeydoğu - güneybatı istikametinde meyillidir.Kapama şeftali bahçesi niteliğinde olan taşınmazın güneyinden geçen asfalt yola 58 metre cephesi bulunmaktadır. Taşınmazın güneyinde 360,00m² alana sahip demir direklerin üzeri sac ile kapatılmış dört tarafı açık sundurma alanı bulunmaktadır. Sundurma Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın belirlemiş olduğu yapı sınıf ve gruplarından I. Sınıf A Grubu yapılar içinde yer almaktadır. Yapıda yıpranma %10 olarak tespit edilmiştir. Belediye hizmetlerinden faydalanmamakta olan taşınmaza ulaşım özel araçlarla ve toplu taşıma araçlarıyla rahatlıkla sağlanabilmektedir. Mersin il merkezinin 30 km kuzey batısında konumlanmış olan Mezitli İlçesine bağlı Kocayer Mahallesi kırsal bir yerleşim alanı olup mahalle merkezine yakın konumda mahale merkezine girmeden asfalt yol üzerinde konumlanmış vaziyettedir. Taşınmazın etrafında şeftali bahçeleri bulunmaktadır.
Yüzölçümü : 1.616,66 m² Arsa Payı : 1/1 KDV Oranı : %18
İmar Durumu : plansız alanda yer almaktadır.
Kıymeti : 160.000,00 TL Kaydındaki Şerhler : Tapu kaydındaki gibidir.
1. Satış Günü: 22/12/2021 günü 15:25 - 15:30 arası, 2. Satış Günü: 18/01/2022 günü 15:25 - 15:30 arası
Satış Yeri : Mersin Adliye Sarayı Zemin Kat: Z/20 nolu oda Akdeniz/MERSİN -

3 NO'LU TAŞINMAZIN Özellikleri : Mersin İl, Mezitli İlçe, 121 Ada, 28 Parsel, KOCAYER Mahalle/Köy, Köycivarı Mevkii, Şekil olarak düzgün bir şekle sahiptaşınmazın zemini kuzeydoğu - güneybatı istikametinde meyillidir.Kapama şeftali bahçesi niteliğinde olan taşınmazın kuzeyinden geçen yola 48 metre cephesi bulunmaktadır. Sulama damlama sulama sistemi ile yapılmaktadır.Belediye hizmetlerinden faydalanmamakta olan taşınmaza ulaşım özel araçlarla ve toplu taşıma araçlarıyla rahatlıkla sağlanabilmektedir. Mersin il merkezinin 30 km kuzey batısında konumlanmış olan Mezitli İlçesine bağlı Kocayer Mahallesi kırsal bir yerleşim alanı olup mahalle merkezine yakın konumdadır.
Yüzölçümü : 1.378,09 m2 Arsa Payı : 1/1 KDV Oranı : %18
İmar Durumu : plansız alanda yer almaktadır.
Kıymeti : 67.000,00 TL Kaydındaki Şerhler : Tapu kaydındaki gibidir.
1. Satış Günü: 22/12/2021 günü 15:40 - 15:45 arası, 2. Satış Günü : 18/01/2022 günü 15:40 - 15:45 arası
Satış Yeri : Mersin Adliye Sarayı Zemin Kat: Z/20 nolu oda Akdeniz/MERSİN -

4 NO'LU TAŞINMAZIN Özellikleri: Mersin İl, Mezitli İlçe, 111 Ada, 10 Parsel, KOCAYER Mahalle/Köy, Garipçe Mevkii, Şekil olarak dikdörtgen olan taşınmazın zemini doğu - batı istikametinde meyillidir. Taşınmazın kuzeydoğu güney batı istikametinde meyillidir. Kapama şeftali bahçesi niteliğinde olan taşınmazın batı cephesinden geçen yola 25 metre cephesi bulunmaktadır. Belediye hizmetlerinden faydalanmamakta olan taşınmaza ulaşım özel araçlarla rahatlıkla sağlanabilmektedir. Mersin il merkezinin 30 km kuzey batısında konumlanmış olan Mezitli İlçesine bağlı Kocayer Mahallesi kırsal bir yerleşim alanı olup mahalle merkezinin 1,35km kuzeybatısında konumlanmış vaziyettedir. Taşınmazın etrafında şeftali bahçeleri bulunmaktadır. Yüzölçümü: 1.303,85 m² Arsa Payı: 1/1 KDV Oranı: %18
İmar Durumu : plansız alanda yer almaktadır.
Kıymeti : 52.000,00 TL Kaydındaki Şerhler : Tapu kaydındaki gibidir.
1. Satış Günü: 22/12/2021 günü 15:50 - 15:55 arası, 2. Satış Günü: 18/01/2022 günü 15:50 - 15:55 arası
Satış Yeri : Mersin Adliye Sarayı Zemin Kat: Z/20 nolu oda Akdeniz/MERSİN -

5 NO'LU TAŞINMAZIN Özellikleri: Mersin İl, Mezitli İlçe, 105 Ada, 24 Parsel, KOCAYER Mahalle/Köy, Garipçe Mevkii, Taşınmaz kuzeydoğu güney batı istikametinde meyillidir. Şeftali bahçesi niteliğinde olan taşınmazın kadastral yolu bulunmamaktadır. Belediye hizmetlerinden faydalanmamakta olan taşınmaza ulaşım özel araçlarla bir kısım asfalt ve stabilize yoldan ilerlendikten sonra 50 metrelik yürümeyle sağlanabilmektedir. Mersin il merkezinin 30 km kuzey batısında konumlanmış olan Mezitli İlçesine bağlı Kocayer Mahallesi kırsal bir yerleşim alanı olup mahalle merkezinin 1,90km kuzeyinde konumlanmış vaziyettedir. Taşınmazın etrafında şeftali ve kiraz bahçeleri ile boş tarlalar bulunmaktadır.
Yüzölçümü : 3.146,58 m² Arsa Payı : 1/1 KDV Oranı : %18
İmar Durumu : plansız alanda yer almaktadır.
Kıymeti : 95.000,00 TL Kaydındaki Şerhler : Tapu kaydındaki gibidir.
1. Satış Günü: 22/12/2021 günü 16:05 - 16:10 arası, 2. Satış Günü: 18/01/2022 günü 16:05 - 16:10 arası
Satış Yeri : Mersin Adliye Sarayı Zemin Kat: Z/20 nolu oda Akdeniz/MERSİN -

Satış şartları : 1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanınyirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşincigünden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamınıve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ileteslim masraflarıalıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır. 5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2021/139 Tlmt. sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur. (İİK m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir. 27/10/2021
İcra Müdür Yrd. 111157

https://www.ilan.gov.tr/ilan/882773/emlak/tarla-tarim-arazisi-bag-bahce/mersin-mezitlide-2-295-m%C2%B2-seftali-bahcesi-icradan-satiliktir-coklu-satis-