T.C.MERSİN 3. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU
2021/26 SATIŞ
TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :

1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Satışa konu taşınmaz tapuda Mersin ili, Mezitli ilçesi, Kuyuluk mahallesi, Kuyununönü mevkii, 647 parsel sayılı, 3.222,00 m2 yüz ölçümlü, tarla vasfında kayıtlı taşınmazdır. Yakın çevresinde villa tarzı konutlar bulunmaktadır. Parsel yüzeyi topoğrafik olarak dalgalı bir yapıdadır. Taşınmaz ortalama % 4-6'ya yakın eğimlidir. orta derin toprak yapısına sahiptir. Toprak yapısı hafif killi-tınlı yapıda, organik maddece zengin yapıya sahiptir. Toprağın kullanımını kısıtlayıcı tuzluluk, alkalilik, taban suyu problemi, yüksek PH vb. bulunmamaktadır. Taşınmaz sulu tarım arazisi vasfındadır. Parselin bir kısmının içinden DSİ sulama kanalı geçmektedir. Taşınmaz kısmen çalılık, kısmen sulama kanalı, kısmen kanal yolu, kısmen sulama kanalı, motor evi ve trafosu, kısmen içerisinde az sayıda zeytin ağaçları olan bir arazi olup, terk arazi görünümündedir. Taşınmaz üzerinde yer yer çalılıklar vardır. Üzerinde uzun zamandır tarımsal faaliyette bulunulmamaktadır. Topoğrafik yapısı dalgalı bir yapıdadır. Toprak yapısı killi-tınlı, düşük derinlikli, doğrdan batıya %15-20 iniş eğimli, taşlık ve çalılıklar halinde sulu tarım arazisidir. Taşınmaz üzerinde 4-5 yaşlarında 2 adet zeytin, 2-3 yaşlarında 3 adet zeytin, 1-2 yaşlarında 2 adet zeytin, 8-10 yaşlarında 15 adet zeytin, 8-10 yaşlarında 5 adet limon, 8-10 yaşlarında 1 adet kayısı, 8-10 yaşlarında 2 adet harnup, 8-10 yaşlarında 2 adet incir, 8-10 yaşlarında 4 adet nar ve 5 m boyunda 1 adet palmiye ağacı bulunmaktadır.

İmar Durumu : 1/1000 ölçekli imar planı bulunmamaktadır. Taşınmaz halen kadastral parsel olarak kullanılmaktadır.
Kıymeti : 528.067,00 TL
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler : KARA YOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ LEHİNE 2942 S.YAS.NIN 7.MAD.ŞERHİ
11/12/1992 (ALICIYI BU ŞERHİLE BİRLİKTE TESCİLİ VERİLECEKTİR)
1. Satış Günü : 15/02/2022 günü 14:00 - 14:10 arası
2. Satış Günü : 15/03/2022 günü 14:00 - 14:10 arası
Satış Yeri : MERSİN ADLİYESİ 7.KAT 3.SULH HUKUK MAHKEMESİ DURUŞMA SALONU

Satış şartları :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini, rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.


2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)

3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.

4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.

5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.

6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2021/26 Satış sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.11/10/2021

(İİK m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir.