T.C. MERSİN 6. İCRA DAİRESİ

2019/8729 ESAS
TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :

1 NO'LU TAŞINMAZIN ÖZELLİKLERİ: Mersin İli, Mezitli İlçesi, Tece Mahallesi, 344 Ada, 5 Parsel, A Blok 1. kat 6. nolu bağımsız bölüm satışa çıkartılmıştır. Taşınmazın Özelikleri;Taşınmazın, Mezitli Belediyesinde bulunan dosyasının incelenmesinden ve verilen bilgilerden, ana taşınmazın, mülga Tece Belediyesince verilen, 22.10.1987 tarih, 87/2-10 sayılı İnşaat ruhsatına göre, A-B blok olarak bitişik blok şeklinde, 2411 Kat üzerine betonarme karkas olarak inşa edilmiş olduğu öğrenilmiş, tapu kayıtlarından da kat mülkiyetine geçilmiş olduğu bilgisi edinilmiştir. Mahallinde, fenni bilirkişi olanımızca, ada parsel bazında yer tespiti yapılarak, Mezitli Tapu Müdürlüğünde bulunan onaylı projesine göre, taşınmazın yeri ve vaziyet planına uygunluğu teyit edilmiştir. Sitenin, bitişik parselde bulunan site ile birlikte peyzaj düzenlemesi vapılmıs, bitisik parselde yer alan yüzme havuzundan yararlanacak şekilde giriş ve bahçe düzenlemesi yapılmıştır. Bloğun, zemin kat dahil her katında 5 adet daire yer almakta, blok toplam, 60 adet bağımsız bölüm meskenden oluşmaktadır. Bloğun dışı sıvalı dış cephe boyası ile boyalıdır. Blok girişi ve merdivenler seramik kaplı kat holleri karo kaplı, korkuluklar demir profil imalattır. Asansör bulunmaktadır. Konumuz daire, 1. katta, merdivenden çıkışta sol kol üzerinde, kat koridorunun sonunda yer alan, güney doğu-kuzey batı cepheli, 6 nolu meskendir. Daire giriş kapısı çelik kapı, iç kapılar panel kapı, pencereler pvc doğramadır. Oda zeminleri laminat parke, antre,mutfak ve balkon zeminleri ile, ıslak hacimlerin zemin ve duvarları seramik kaplıdır. Mutfak tezgahı granit mermer, dolaplar maf kapaklıdır. Duvarlar alçı sıvalı saten boyalı kısmen duvar kağıdı kaplı, tavanlar alçı dekorasyonludur. Doğalgaz hattı kapıya kadar çekili, petekler takılıdır. Balkon korkulukları alüminyum imalattır. Onaylı projesine göre daire, 2 oda, salon-mutfak-antret- wc-banyo- lavabo ve 2 adet balkondan oluşmaktadır. Mutfak açık mutfak şeklindedir. Genel itibari ile daire bakımlı durumdadır. Kuzey batıda yer alan balkon ile kat koridorundan yaklaşık, 7,50 m2 lik alan daireye katılmıştır. Meskenin balkonlar dahil net kullanım alanı yaklaşık, 86,50 m2 dir .Halen mesken olarak kullanılmaktadır.

Adresi :Deniz Mah. Uygur Cad. Mavi Akdeniz 2 Sit, No:32. A Blok. Kat:1 Daire 6 Mezitli / MERSİN
Yüzölçümü : 3.959,89 m2
Arsa Payı : 6/730
İmar Durumu : 1/1000 ölçekli uygulama imar planı örneğine göre, ana taşınmazın imar planında; E-1.60 yoğunluklu ayrık nizam konut alanı olarak işaretlendiği anlaşılmıştır.
Kıymeti : 160.000,00 TL
KDV Oranı : %1
Kaydındaki Şerhler : Tapu kaydı gibidir.
1. Satış Günü : 27/01/2022 günü 14:00 - 14:10 arası
2. Satış Günü : 23/02/2022 günü 14:00 - 14:10 arası
Satış Yeri : Mezat Salonu (Z-20 Nolu) - Adalet Sarayı Zemin Kat No:Z-20 AKDENİZ / MERSİN

2 NO'LU TAŞINMAZIN ÖZELLİKLERİ: Mersin İl, Mezitli İlçe, Tece Mahallesi, 344 Ada, 2 Parsel,A Blo zemin kat 44 nolu bağımszı bölümdeki A B bloklu 85 mesken dokuz dükkanlı nitelikli taşınmaz satışa çıkartılmıştır. Taşınmazın, Mezitli Belediyesinde bulunan dosyasının incelenmesinden ve verilen bilgilerden, ana taşınmazın, mülga Tece Belediyesince verilen, 22.10.1987 tarih, 87/2-10 sayılı ilk, 04.07.1991 tarih, 91/2 sayılı tadilat İnşaat ruhsatına göre, A-B blok olarak betonarme karkas olarak inşa edilmiş olduğu öğrenilmiş, tapu kayıtlarından da kat mülkiyetine geçilmiş olduğu bilgisi edinilmiştir. Mahallinde, fenni bilirkişi olanımızca, ada parsel bazında yer tespiti yapılarak, Mezitli Tapu Müdürlüğünde bulunan onaylı projesine göre, taşınmazın yeri ve vaziyet planına uygunluğu teyit edilmiştir. Sitenin, ihata duvarı çekilmiş peyzaj düzenlemesi yapılmıştır. Açık yüzme havuzu bulunmaktadır. Konumuz taşınmazın yer aldığı A blok, 248 kat üzerine betonarme karkas olarak inşa edilmiştir. Blok, zemin katta, giriş holü, 9 adet dükkan ve kapıcı dairesi, normal katlarda her katta 5 daireden 8 katta 40 daire, toplam olarak ta 49 bağımsız bölümden oluşmaktadır. Bloğun dışı sıvalı dış cephe boyası ile boyalıdır. Blok giriş zeminleri ve yan duvarları yarıya kadar mermer kaplı, merdivenler mozaik, kat holleri karo kaplıdır. Blokta çift asansör bulunmaktadır. Merdiven korkulukları demir profil imalattır. Konumuz dükkan, batı cepheden havuz tarafından bakıldığında, sağdan ikinci sırada yer alan 44 dükkandır. Dükkanın cephesi camlı pvc doğrama cephe olup, cephe genişliği yaklaşık, 5,40 m dir. Giriş kapısı camlı pvcdoğrama kapıdır. Bitişik 46 nolu dükkandan da giriş sağlanmıştır. Zeminleri karo kaplı, duvarları ve tavanı sıvalı plastik boyalıdır. Bitişik dükkanlar ile bölme duvarlarının bir bölümü kaldırılmış sunta ile bölme duvarları oluşturulmuştur. Onaylı projede bulunan wc-lavabo bölmesi iptal edilmiştir. Tek hacimden oluşan dükkanın brüt alanı, 54,88 m2 olup, net kullanım alanı da yaklaşık, 50,97 m2 dir. Halen boş durumdadır.

Adresi :Deniz Mah. Uygur Cad. Zulkadiroğlu St.No:28, A Blok, Zemin Kat:28/A(44) Mezitli/MERSİN
Yüzölçümü : 3.949,88 m2
Arsa Payı : 4/540
İmar Durumu : 1/1000 ölçekli uygulama imar planı örneğine göre, ana taşınmazın imar planında; E-1.60 yoğunluklu ayrık nizam konutalanı olarak işaretlendiği anlasılmıstır.
Kıymeti : 100.000,00 TL
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler : Tapu kaydı gibidir.
1. Satış Günü : 27/01/2022 günü 14:20 - 14:30 arası
2. Satış Günü : 23/02/2022 günü 14:20 - 14:30 arası
Satış Yeri : Mezat Salonu (Z-20 Nolu) - Adalet Sarayı Zemin Kat No:Z-20 AKDENİZ / MERSİN

Satış şartları :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini, rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.

2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)

3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.

4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.

5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.

6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2019/8729 Esas sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.05/11/2021

(İİK m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir.

https://www.ilan.gov.tr/ilan/879328/emlak/konut/mersin-mezitlide-86-m%C2%B2-2-1-daire-icradan-satiliktir-coklu-satis-