T.C.MERSİN 5. İCRA DAİRESİ

2018/6390 ESAS
TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :

1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Mersin İl, Mezitli İlçe, 134 Ada, 26 Parsel, KOCAYER Mahalle/Köy, Camaklı Mevkii, Tarla niteliğindeki taşınmaz
Taşınmazlar Mersin kent merkezinin yaklaşık 47km kuzeybatısında, Mezitli İlçesine bağlı Kocayer Mahallesi sınırlan içerisinde olup, Kocayer-Mersin arası ulaşım eski köy merkezinden- Zeybekler Mahallesinden geçen köy dolmuşları ve Belediye otobüsleri ile sağlanmaktadır. Kocayer' in (eski köy meydanının) ortalama 2,5 km kuzeybatısında(mevcut asfalt yollan takiben) Çamaklı mevkiinde, kuzeyi Şahna yoluna cepheli, diğer yönlerde ise komşu parsellerle sınırlı kadastral parsel olarak yer almaktadır. Taşınmaz geometrik olarak çokgen şeklinde olup yoldan düşük kotta, kuzeyden güneye Şahna deresi yönünde ortalama % 14 ila 18 arası değişen eğime sahiptir. Parselin doğu bölümünün yaklaşık 2.350,00m2.lik kısmında haşatı yapılmış kapama şeftali bahçesi ve bu bahçenin kuzeybatı köşesinde 170,00 m2 alanlı, %32 yıpranma paylı, toprak gövdeli, naylon kaplı, ortalama 2m derinlikte sulama havuzu bulunmaktadır. Taşınmazın geri kalan kısmı ise boş olup zeminde kısmen açıkta sebze yetiştiriciliği yapıldığı, (haşatı yapılmış), parselin kuzey batı ucunda 40,00m2 taban alanına sahip, %32 yıpranma paylı, üstü naylon örtülü gölgelik sundurma bulunmaktadır. Sulama havuzu ve gölgelik sundurma m2 yapım değerinin piyasa fiyatları ile 60,00TL/m2 olacağı kanaatine varılmıştır. Taşınmazın çevresinde genelde kapama şeftali ve elma bahçelerinin tesis edilmiş olduğu, bu alanlarda hem bahçe hem de konut amaçlı kullanılan evlerin bulunduğu, Taşınmazın tarımsal amaçlı olarak kullanılan alan içerisinde kaldığı, kısmi Belediye hizmetlerinden, telefon ve elektrik gibi kamu hizmetlerinden yararlanmakta olduğu tespit edilmiştir.
Taşınmazın Zirai Özellikleri
a. Toprak Yapısı: Topografik açıdan eğimli olan taşınmazın zemini kuzeyden güneye doğru yer yer değişmekle birlikte ortalama %15 civarında eğimli bulunmaktadır. Orta derinlikte bir toprak yapısına sahip tarım arazisidir. Toprak yapısı hafif killi-tınlı yapıda, organik maddece zengin yapıya sahiptir. Toprağın kullanımını kısıtlayıcı tuzluluk, alkalilik, taban suyu problemi, yüksek PH vb. Bulunmamaktadır. Toprak verimliliği bitkisel üretimde ürün miktar ve kalitesini etkileyen önemli etkenlerden biridir.
Taşınmaza Kocayer-Fındıkpınarı-Mersin yolu ile ulaşım sağlanmakta olup, elde edilen ürünlerin pazara ulaşımı kolay ve pazarlama sorunu bulunmamaktadır. Kocayer köy merkezine 800m mesafede, eski köy yerleşiminin güney batı bitişiğinde yer almaktadır. Taşınmazın 120m güneybatısından geçerek köye ve Fındıkpınarı-Mersin yoluna devam eden kısmen asfalt, kısmen stabilize yol ile ulaşım sağlanmaktadır. Taşınmaz sulu tarım arazisi vasfındadır. Taşınmazda sulama damlama sulama sistemi ile yapılmaktadır. Taşınmazın etrafında ve yörede yaptığımız incelemeler sonucu taşınmazın sulu tarım arazisi olduğu kabul edilmiş ve değerlendirmelerimiz buna göre yapılmıştır. Taşınmaz kısmen kapama şeftali bahçesi konumunda olup içerisinde değişik cins, yaş ve miktarlarda meyve ağaçlan da bulunmaktadır. Taşınmazın yer aldığı bölgede de ağırlıklı olarak kapama bahçe şeklinde şeftali üretiminin yapıldığı belirlenmiştir. Taşınmaz Akdeniz iklim kuşağında yer almaktadır.
Kocayer ve civarındaki köylerde yaygın olarak kapama şeftali bahçeleri bulunmaktadır. Söz konusu Şeftali bahçelerinde yetiştiricilerin büyük bir çoğunluğu Temmuz-Ağustos– Eylül ayında hasada gelen çeşitlerinden oluşmaktadır. Kıymet takdirine konu taşınmaz ve çevresinde yoğun olarak tek çeşit üzerinden Şeftali ve yer yer son yıllarda yer yer karışık meyve yetiştiriciliğinin yapılması, sulama, girdi ve bakım sorununun olmaması, Ulaşım ve yol durumunun kolaylığı, toplu tüketim Merkezlerine ve Toptancı hallere yakın oluşu taşınmazın bulunduğu köy ve civarındaki köyleri üretim odağı haline getirerek tüccarın yoğun ilgisini çekmekte ve bu durum bölgede yetişen ürünlerin yerinde pazarlama kolaylığı sağlamaktadır.
Parsel üzerindeki bahçe düzgün sıra arası ve sıra üzeri mesafelerle dikilmiş olup taşınmaz üzerindeki ağaçlar orta bakımlı durumdadır. Geometrik olarak çokgen şeklindeki taşınmaz, topografik olarak kuzeyden güneye eğimlidir. Taşınmazın üzerindeki ağaçların damlama sulama sistemi ile sulandığı, killi-tınlı ve orta derinlikte bir yapıya sahip 2. sınıf tarım arazisi olduğu gözlemlenmiştir. Taşınmazın değeri hesaplanırken, taşınmazın yeri konumu, parsel üzerindeki ağaçların yaşı, bakım ve sulama durumu verimi vb. tarımsal özellikleri ve taşınmazın değerini etkileyen tüm nitelik ve unsurları ayrı ayrı değerlendirilerek zirai faaliyetlerde dikkate alınarak, TARIM ARAZİSİ olarak değerlendirilmiştir.
Zemin m² Değeri; Taşınmazın mahalle merkezine yakın olması dolayısıyla kısmen tarım dışı üstün özelliklere sahip bulunduğu, ancak benzer meyve bahçeleri yönünden mülk sahiplerinden, emlak piyasasından edinilen bilgiler ve araştırmalara göre çıplak zemin m² değerinin 20,00 TL olabileceği tespit edilmiştir. Ancak yukarıda açıklandığı üzere taşınmazın kapama meyve bahçesi olduğu, ağaçların verim çağında ve kısmen bakımlı durumda bulundukları dikkate alındığında bu değerin yanında ağaçlarında değerinin hesaplanmasının gerektiği sonucuna ulaşılmıştır. Bilindiği üzere taşınmazın üzerindeki ağaçların değerinin ağaçlı değer ile çıplak zemin değeri arasındaki fark olarak hesaplandığı, bu alanlarda benzer konumdaki bahçelerin 30,00 TL/m² bedelle satışa konu edildikleri, buna göre taşınmazdaki ağaçların bedelinin 30,00 TL/m² – 20,00 TL/m² =10,00 TL/m² olacağı hesaplanmıştır.
Zemin m² Değeri;
Taşınmazın civarındaki mülk sahiplerinden, emlak piyasasından edinilen bilgiler ve araştırmalara göre ağaçlı zemin m² değerinin 30,00 TL. ağaçsız zemin m2 değerinin 20,00TL olacağı,
Şeftali ağaçlarının parselin 2.400,00.m².lik bölümünde m² sine isabet eden zirai muhtesatların (karışık meyve ağaçlarına ait örtü bedelinin ) m2 değerinin 10,00 TL olacağı kanaatine varıldı.
TAŞINMAZIN PARASAL DEĞERİ :
Taşınmazın yukarıda açıklanan özelliklerinin yanı sıra taşınmazın, imar durumu, tarımsal özellikleri, değerini etkileyen unsurlar dikkate alınarak yapılan değerlendirmesinde;
ZEMİN DEĞERİNİN : 9.670,44 m²*20,00TL/m² = 193.409,00TL.
MUHDESATLARIN DEĞERİNİN ;
Kapama meyve Şeftali bahçesi Ağaçların Değerinin: 2.350,00 m²*10,00TL/m² = 23.500,00TL.
Sulama havuzunun, gölgelik/sundurma değerinin :(170+40) m²*60TL/m²*%68 = 8.568,00TL. TOPLAM DEĞERİNİN=225.477,00TL olacağı,

Adresi : Kocayer Mahallesi, Çamaklı Mevkii, Şahna yolu MEZİTLİ/MERSİN
Yüzölçümü : 9.670,44 m2
Arsa Payı : 1/1
İmar Durumu : İnşaat tarzı Taşınmazların Nazım İmar Planı, Mevzi İmar Planı ve 1/1000 ölçekli İmar Uygulama Planı bulunmamaktadır; yapılaşma açısından Plansız alanlar yönetmeliğine tabidir.
Kıymeti : 225.477,00 TL
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler : Tapu kaydındaki gibidir.
1. Satış Günü : 14/12/2021 günü 10:00 - 10:05 arası
2. Satış Günü : 11/01/2022 günü 10:00 - 10:05 arası
Satış Yeri : Mezat Salonu (Z-19 Nolu) - Adalet Sarayı Zemin Kat No:Z-19 AKDENİZ / MERSİN

2 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Mersin İl, Mezitli İlçe, 135 Ada, 20 Parsel, KOCAYER Mahalle/Köy, Çamaklı Mevkii, 135 ADA 20 PARSEL, 7.697,84m² yüzölçümlü, TARLA niteliğinde teşınmaz. Kocayer Mahallesi, Çamaklı Mevkii, Şahna yolu 80m. kuzeyi (aynı takip dosyasında kıymet takdirine konu 135 ada 21 nolu parselin kuzeyine bitişik taşınmaz)MEZİTLİ/MERSİN adresindedir.
Kocayer'in (eski köy meydanının)ortalama 2,7 km kuzeybatısında (mevcut asfalt yolları takiben) Çamaklı Mevkiinde 80m güneyindeki şahna yolu üzerindeki 135 ada 21 no.lu parselden geçilerek ulaşılan yola cephesi bulunmayan etrafı komşu parsellerle sınırlı kadastrol parsel ve parsel üzerinde ;
Parselin batı (güneybatı yönde) kısmında; 3.750,00.m².lik alanda hasatı yapılmış kapama şeftali bahçesi ve bu bahçenin kuzeybatı köşesinde 140,00m² oturumlu %32 yıpranma paylı, toprak gövdeli naylon kaplı ortalama 2m derinlikli sulama havuzundan, geri kalan kısmı da; Boş alanlardan ibarettir. Sulama havuzu m2 yapım değerinin piyasa fiyatları ile 60,00TL/m2 olacağı kanaatine varılmıştır. Taşınmaz geometrik olarak çokgen şeklinde Şahna yolundan yüksek kotta zemini kuzeyden güneye Şahna yolu yönünde ortalama % 15eğimlidir. Taşınmaz, üzerinde yer yer evler bulunan tarımsal alanlar içinde olup, kısmi Belediye hizmetlerinden ve diğer şehir hizmetlerinden yararlanmaktadır.
Taşınmazın Zirai Özellikleri ; Topografik açıdan kuzeyden güneye eğimli olan taşınmazın zemini kuzeyden güneye doğru yer yer değişmekle birlikte ortalama% 15 civarında eğimli bulunmaktadır. Orta derinlikte bir toprak yapısına sahip tarım arazisidir. Toprak yapısı hafif killi-tınlı yapıda, organik maddece zengin yapıya sahiptir. Toprağın kullanımını kısıtlayıcı tuzluluk, alkalilik, taban suyu problemi, yüksek PH vb. bulunmamaktadır. Toprak verimliliği bitkisel üretimde ürün miktar ve kalitesini etkileyen önemli etkenlerden biridir. Taşınmaza Kocayer-Fındıkpınarı-Mersin yolu ile ulaşım sağlanmakta olup, elde edilen ürünlerin pazara ulaşımı kolay ve pazarlama sorunu bulunmamaktadır. Kocayer köy merkezine 800m mesafede, eski köy yerleşiminin güney batı bitişiğinde yer almaktadır. Taşınmazın 120m güneybatısından geçerek köye ve Fındıkpınarı-Mersin yoluna devam eden kısmen asfalt, kısmen stabilize yol ile ulaşım sağlanmaktadır. Taşınmaz sulu tarım arazisi vasfındadır. Taşınmazda sulama damlama sulama sistemi ile yapılmaktadır. Taşınmazın etrafında ve yörede yaptığımız incelemeler sonucu taşınmazın sulu tarım arazisi olduğu kabul edilmiş ve değerlendirmelerimiz buna göre yapılmıştır. Taşınmaz kısmen kapama şeftali bahçesi konumunda olup içerisinde değişik cins, yaş ve miktarda meyve ağaçları da bulunmaktadır. Taşınmazın yer aldığı bölgede ağırlıklı olarak kapama bahçe şeklinde şeftali üretiminin yapıldığı belirlenmiştir. Taşınmaz Akdeniz iklim kuşağında yer almaktadır. Kocayer ve civarındaki köylerde yaygın olarak kapama şeftali bahçeleri bulunmaktadır. Söz konusu Şeftali bahçelerinde yetiştiricilerin büyük bir çoğunluğu Temmuz-Ağustos- Eylül ayında hasada gelen çeşitlerinden oluşmaktadır. Kıymet takdirine konu taşınmaz ve çevresinde yoğun olarak tek çeşit üzerinden Şeftali ve yer yer son yıllarda yer yer karışık meyve yetiştiriciliğinin yapılması, sulama, girdi ve bakım sorununun olmaması, Ulaşım ve yol durumunun kolaylığı, toplu tüketim Merkezlerine ve Toptancı hallere yakın oluşu taşınmazın bulunduğu köy ve civarındaki köyleri üretim odağı haline getirerek tüccarın yoğun ilgisini çekmekte ve bu durum bölgede yetişen ürünlerin yerinde pazarlama kolaylığı sağlamaktadır.Parsel üzerindeki yaklaşık 3.750,00m2.lik alanda bahçe düzgün sıra arası ve sıra üzeri mesafelerle şeftali bahçesi tesis edilmiş olup taşınmaz üzerindeki ağaçlar orta bakımlı durumdadır. Geometrik olarak çokgen şeklindeki taşınmaz, topografik olarak kuzeyden güneye eğimlidir. Taşınmazın üzerindeki ağaçların damlama sulama sistemi ile sulandığı, killi-tınlı ve orta derinlikte bir yapıya sahip 2. sınıf tarım arazisi olduğu gözlemlenmiştir. Taşınmazın değeri hesaplanırken, taşınmazın yeri konumu, parsel üzerindeki ağaçların yaşı, bakım ve sulama durumu verimi vb. tarımsal özellikleri ve taşınmazın değerini etkileyen tüm nitelik ve unsurları ayrı ayrı değerlendirilerek zirai faaliyetlerde dikkate alınarak, TARIM ARAZİSİ olarak değerlendirilmiştir.
Zemin m² Değeri; Taşınmazın mahalle merkezine yakın olması dolayısıyla kısmen tarım dışı üstün özelliklere sahip bulunduğu, ancak benzer meyve bahçeleri yönünden mülk sahiplerinden, emlak piyasasından edinilen bilgiler ve araştırmalara göre çıplak zemin m² değerinin 18,00 TL olabileceği tespit edilmiştir. Ancak yukarıda açıklandığı üzere taşınmazın kapama meyve bahçesi olduğu, ağaçların verim çağında ve kısmen bakımlı durumda bulundukları dikkate alındığında bu değerin yanında ağaçlarında değerinin hesaplanmasının gerektiği sonucuna ulaşılmıştır. Bilindiği üzere taşınmazın üzerindeki ağaçların değerinin ağaçlı değer ile çıplak zemin değeri arasındaki fark olarak hesaplandığı, bu alanlarda benzer konumdaki bahçelerin 28,00TL/m² bedelle satışa konu edildikleri, buna göre taşınmazdaki ağaçların bedelinin 28,00 TL/m² – 18,00 TL/m² =10,00 TL/m² olacağı hesaplanmıştır.
Zemin m² Değeri; Taşınmazın civarındaki mülk sahiplerinden, emlak piyasasından edinilen bilgiler ve araştırmalara göre ağaçlı zemin m² değerinin 28,00 TL. ağaçsız zemin m2 değerinin 18,00TL,
Şeftali ağaçlarının parselin 3.750,00.m² lik bölümünde m².sine isabet eden zirai muhtesatların (karışık meyve ağaçlarına ait örtü bedelinin) m2 değerinin 10,00 TL olacağı kanaatine varılmıştır.
TAŞINMAZIN PARASAL DEĞERİ:
Taşınmazın yukarıda açıklanan özelliklerinin yanı sıra taşınmazın, imar durumu, tarımsal özellikleri, değerini etkileyen unsurlar dikkate alınarak yapılan değerlendirmesinde;
ZEMİN DEĞERİNİN : 7.697,84m² *18,00 TL/m² = 138.561,00 TL
MUHDESATLARIN DEĞERİNİN;
Kapama meyve Şeftali bahçesi Ağaçların Değerinin:3.750,00 m²*10,00TL/m² = 37.500,00 TL.
Sulama havuzunun değerinin :140,00m²*60TL/m²*%68= 5.712,00 TL. TOPLAM DEĞERİNİN=181.773,00 TL. olacağı,

Adresi : Kocayer Mahallesi Çamaklı Mevkii Şahna YoluMezitli / MERSİN
Yüzölçümü : 7.697,84 m2
Arsa Payı : 1/1
İmar Durumu :İnşaat tarzı Taşınmazların Nazım İmar Planı, Mevzi İmar Planı ve 1/1000 ölçekli İmar Uygulama Planı bulunmamaktadır; yapılaşma açısından Plansız alanlar yönetmeliğine tabidir.
Kıymeti : 181.773,00 TL
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler : Tapu kaydındaki gibidir.
1. Satış Günü : 14/12/2021 günü 10:20 - 10:25 arası
2. Satış Günü : 11/01/2022 günü 10:20 - 10:25 arası
Satış Yeri : Mezat Salonu (Z-19 Nolu) - Adalet Sarayı Zemin Kat No:Z-19 AKDENİZ / MERSİN

3 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri :Mersin İl, Mezitli İlçe, 135 Ada, 21 Parsel, MEZİTLİ Mahalle/Köy, Çamaklı Mevkii, Kocayer Mahallesi, Çamaklı Mevkii, Şahna yoluMEZİTLİ/MERSİN adresindedir.
Kocayer'in (eski köy meydanının)ortalama 2,6km kuzeybatısında (mevcut asfalt yolları takiben), Çamaklı mevkiinde, güneydoğusu Şahna yoluna cepheli, etrafı komşu parsellerle sınırlı kadastrol parsel olup parselin doğu ucunda tek katlı ev ve bahçesi bulunmaktadır.Parselin orta kısmı ve evin batısında/etrafı yaklaşık 3.850,00m².lik alanda hasatı yapılmış kapama şeftali bahçesi mevcuttur. Parselin geri kalan kısmının boş tarım arazisi vasfında bulunduğu belirlenmiştir. Taşınmaz geometrik olarak çokgen şeklinde, Şahna yolundan yüksek kotta, zemini kuzeyden güneye Şahna yolu yönünde ortalama % 15 eğimlidir. Taşınmazın civarındaki parseller üzerinde yer yer ikamet amaçlı evler ve bu evlere ait tarımsal amaçlı alanlar bulunmaktadır. Bu alanlar kısmi Belediye hizmetlerinden ve elektrik, telefon, yol gibi kamu hizmetlerinden yararlanmaktadır.
Tek katlı ev ;Tek katlı natamam halde ev 2. Sınıf A yapı grubunda yığma türde inşa edilmiş olup, 2 oda, salon, mutfak banyo/wc den ibaret olup, 85,00m² oturumundadır. Evin üstü/çatısı kutu profil mertek üzeri oluklu sac/yer yer branda-naylon örtülü, dış cephesi yer yer sıvalı/boyalı, kapıları ve yer yer demir korkuluklu pencereleri ahşap doğrama, duvarları sıvalı(yer yer sıvasız) ve plastik boya ile boyalı, zemini beton kaplı (yer yer şaplı beton), tavanları oluklu sac/naylon ve naylon branda kaplı, elektrik ve su tesisatı mevcuttur. Yapıda % 10 yapım eksiği, %32 yıpranma tespit edilmiştir.
Müştemilatlar ;Sıvasız briket duvarlı/ahşap karkas yığma türde inşa edilmiş toplamda 65,00m² oturumlu, basit ahşap kapılı, üzeri naylon ve branda örtülü yapılarda % 10 yapım eksiği, %32 yıpranma bulunmaktadır.Müştemilat yapım değerinin piyasa fiyatları ile 60,00TL/m2 olacağı kanaatine varılmıştır.
Taşınmazın Zirai Özellikleri ;Topografik açıdan kuzeyden güneye eğimli olan taşınmazın zemini kuzeyden güneye doğru yer yer değişmekle birlikte ortalama% 15 civarında eğimli bulunmaktadır. Orta derinlikte bir toprak yapısına sahip tarım arazisidir. Toprak yapısı hafif killi-tınlı yapıda, organik maddece zengin yapıya sahiptir. Toprağın kullanımını kısıtlayıcı tuzluluk, alkalilik, taban suyu problemi, yüksek PH vb. bulunmamaktadır. Toprak verimliliği bitkisel üretimde ürün miktar ve kalitesini etkileyen önemli etkenlerden biridir. Taşınmaza Kocayer-Fındıkpınarı-Mersin yolu ile ulaşım sağlanmakta olup, elde edilen ürünlerin pazara ulaşımı kolay ve pazarlama sorunu bulunmamaktadır. Kocayer köy merkezine 800 m mesafede, eski köy yerleşiminin güneybatı bitişiğinde yer almaktadır. Taşınmazın 120m güneybatısından geçerek köye ve Fındıkpınarı-Mersin yoluna devam eden kısmen asfalt kısmen stabilize yol ile ulaşım sağlanmaktadır. Taşınmaz sulu tarım arazisi vasfındadır. Taşınmazda sulama damlama sulama sistemi ile yapılmaktadır. Taşınmazın etrafında ve yörede yaptığımız incelemeler sonucu taşınmazın sulu tarım arazisi olduğu kabul edilmiş ve değerlendirmelerimiz buna göre yapılmıştır. Taşınmaz kısmen kapama şeftali bahçesi konumunda olup içerisinde değişik cins, yaş ve miktarlarda meyve ağaçları da bulunmaktadır. Taşınmazın yer aldığı bölgede de ağırlıklı olarak kapama bahçe şeklinde şeftali üretiminin yapıldığı belirlenmiştir. Taşınmaz Akdeniz iklim kuşağında yer almaktadır. Kocayer ve civarındaki köylerde yaygın olarak kapama şeftali bahçeleri bulunmaktadır. Söz konusu Şeftali bahçelerinde yetiştiricilerin büyük bir çoğunluğu Temmuz-Ağustos– Eylül ayında hasada gelen çeşitlerinden oluşmaktadır. Kıymet takdirine konu taşınmaz ve çevresinde yoğun olarak tek çeşit üzerinden Şeftali ve yer yer son yıllarda yer yer karışık meyve yetiştiriciliğinin yapılması, sulama, girdi ve bakım sorununun olmaması, Ulaşım ve yol durumunun kolaylığı, toplu tüketim Merkezlerine ve Toptancı hallere yakın oluşu taşınmazın bulunduğu köy ve civarındaki köyleri üretim odağı haline getirerek tüccarın yoğun ilgisini çekmekte ve bu durum bölgede yetişen ürünlerin yerinde pazarlama kolaylığı sağlamaktadır. Parsel üzerindeki yaklaşık 3.850,00m2’lik alanda düzgün sıra arası ve sıra üzeri mesafelerle şeftali bahçesi tesis edilmiş olup taşınmaz üzerindeki ağaçlar orta bakımlı durumdadır. Geometrik olarak çokgen şeklindeki taşınmaz, topografik olarak kuzeyden güneye eğimlidir. Taşınmazın üzerindeki ağaçların damlama sulama sistemi ile sulandığı, killi-tınlıve orta derinlikte bir yapıya sahip 2. sınıf tarım arazisi olduğu gözlemlenmiştir. Taşınmazın değeri hesaplanırken, taşınmazın yeri konumu, parsel üzerindeki ağaçların yaşı, bakım ve sulama durumu verimi vb. tarımsal özellikleri ve taşınmazın değerini etkileyen tüm nitelik ve unsurları ayrı ayrı değerlendirilerek zirai faaliyetlerde dikkate alınarak, TARIM ARAZİSİ olarak değerlendirilmiştir.
Zemin m² Değeri; Taşınmazın mahalle merkezine yakın olması dolayısıyla kısmen tarım dışı üstün özelliklere sahip bulunduğu, ancak benzer meyve bahçeleri yönünden mülk sahiplerinden, emlak piyasasından edinilen bilgiler ve araştırmalara göre çıplak zemin m² değerinin 20,00 TL olabileceği tespit edilmiştir. Ancak yukarıda açıklandığı üzere taşınmazın kapama meyve bahçesi olduğu, ağaçların verim çağında ve kısmen bakımlı durumda bulundukları dikkate alındığında bu değerin yanında ağaçlarında değerinin hesaplanmasının gerektiği sonucuna ulaşılmıştır. Bilindiği üzere taşınmazın üzerindeki ağaçların değerinin ağaçlı değer ile çıplak zemin değeri arasındaki fark olarak hesaplandığı, bu alanlarda benzer konumdaki bahçelerin 30,00TL/m² bedelle satışa konu edildikleri, buna göre taşınmazdaki ağaçların bedelinin 30,00 TL/m² – 20,00 TL/m² =10,00 TL/m² olacağı hesaplanmıştır.
Zemin m² Değeri; Taşınmazın civarındaki mülk sahiplerinden, emlak piyasasından edinilen bilgiler ve araştırmalara göre ağaçlı zemin m² değerinin 30,00 TL. ağaçsız zemin m2 değerinin 20,00TL/m2 olacağı,
Şeftali ağaçlarının parselin 3.750,00m².lik bölümünde m² sine isabet eden zirai muhtesatların (karışık meyve ağaçlarına ait örtü bedelinin ) m2 değerinin 10,00 TL olacağı kanaatine varılmıştır.
TAŞINMAZIN PARASAL DEĞERİ : Taşınmazın yukarıda açıklanan özelliklerinin yanı sıra taşınmazın, imar durumu, tarımsal özellikleri, değerini etkileyen unsurlar dikkate alınarak yapılan değerlendirmesinde;
ZEMİN DEĞERİNİN :8.014,54m²*20,00TL/m² = 160.291,00 TL.
MUHDESATLARIN DEĞERİNİN ;
Kapama meyve Şeftali bahçesi Ağaçların Değerinin :3.850,00 m²*10,00TL/m² = 38.500,00 TL.
Tek katlı evin değerinin : 85,00m²*510,00TLTL/m²*%90*%68= 26.530,00 TL.
Tek katlı müştemilatların değerinin : 65,00m²*60,00TL/m²*%90*%68 = 2.387,00 TL. TOPLAM DEĞERİNİN = 227.708,00 TL.

Adresi : Kocayer Mahallesi Çamaklı Mevkii Şahna YoluMezitli / MERSİN
Yüzölçümü : 8.014,54 m2
Arsa Payı : 1/1
İmar Durumu :İmar ve yapılaşma açısından Mezitli Belediyesine bağlı olup, Taşınmazların Nazım İmar Planı, Mevzi İmar Planı ve 1/1000 ölçekli İmar Uygulama Planı bulunmamaktadır; yapılaşma açısından Plansız alanlar yönetmeliğine tabidir.
Kıymeti : 227.708,00 TL
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler : Tapu kaydındaki gibidir.
1. Satış Günü : 14/12/2021 günü 10:45 - 10:50 arası
2. Satış Günü : 11/01/2022 günü 10:45 - 10:50 arası
Satış Yeri : Mezat Salonu (Z-19 Nolu) - Adalet Sarayı Zemin Kat No:Z-19 AKDENİZ / MERSİN

4 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : : Mersin İl, Mezitli İlçe, 147 Ada, 132 Parsel, KOCAYER Mahalle/Köy, Zivkara Mevkii, Tarla Nitelikli Taşınmaz
Taşınmazlar Mersin kent merkezinin yaklaşık 47 km kuzeybatısında, Mezitli İlçesine bağlı Kocayer Mahallesi sınırları içerisinde olup, Kocayer-Mersin arası ulaşım eski köy merkezinden-Zeybekler Mahallesinden geçen köy dolmuşları ve Belediye otobüsleri ile sağlanmaktadır.
Kocayer' in (eski köy meydanının)ortalama 9,6 km güneybatısında (mevcut asfalt yolları, tarla yollarını/orman yollarını takiben) Zivkara mevkiinde, kuzeydoğusu ve güneybatısı devlet ormanı ile güneydoğusu ve kuzeybatısı komşu parsellerle sınırlı,yola cephesi olmayan içinden tarla yolu geçenkadastrol parsel ve parselüzerinde ekonomik değere haiz muhtesat bulunmayan, yer yer makilik ve boş halde bekletilen taşınmazdır. Taşınmaz 1300 rakımlı bölgede, geometrik olarak çokgen şeklinde zemini kuzeyden güneye eğimlidir. Taşınmazın çevresi genelde boş tarla şeklinde kış aylarında karla kaplı bölgede yer almakta son yıllarda kuzeyindeki bölgede meyve bahçeleri oluşturulmuş bölgede yer almaktadır. Belediye hizmetlerinden yararlanmamaktadır. Taşınmazın bulunduğu bölgeye kış aylarında ve yağışlı havalarda ulaşım mümkün olmayıp, yağışsız kuru havalarda yaklaşık 5,5 ila 6km.lik yola traktör/arazi araçları ile ulaşım mümkün olabilmektedir.
TAŞINMAZIN ZİRAİ ÖZELLİKLERİ; Topoğrafik açıdan kuzeyden güneye doğru yer yer değişmekle birlikte % 15-20 arasında değişen meyile sahip marjinal tarım arazisidir. Taşınmazın bulunduğu alan üzerinde herhangi bir muhtesat bulunmamaktadır. Bu alanlarda herhangi bir belediye hizmeti, toplu ulaşım ve benzeri hizmetler bulunmamaktadır. Taşınmaz susuz tarım arazisi vasfında bulunmaktadır. Taşınmazın değeri hesaplanırken, taşınmazın yeri konumu, parselin kullanım durumu vb. tarımsal özellikleri ve taşınmazın değerini etkileyen tüm nitelik ve unsurları ayrı ayrı değerlendirilerek 3.sınıf TARIM ARAZİSİ özelliği yönünden değerlendirilmesi gerekmiştir. Zemin değeri; Taşınmazın civarındaki mülk sahiplerinden, emlak piyasasından edinilen bilgilerden zemin m² sinin 5,00 TL olacağı kanaatine varıldı.
TAŞINMAZIN PARASAL DEĞERİ : Yukarıda açıklanan özelliklerinin yanı sıra, Tarımsal özellikleri, Konumu, değerini etkileyen unsurlar dikkate alınarak yapılan değerlendirmesinde ;
ÜZERİNDE EKONOMİK DEĞERE HAİZ MUHTESAT BULUNMAYAN
TAŞINMAZIN DEĞERİNİN: 1.879,02 m² *5,00TL/m²=9.395,00 TL

Adresi : Kocayer Mahallesi Zivkara MevkiiMezitli / MERSİN
Yüzölçümü : 1.879,02 m2
Arsa Payı : 1/1
İmar Durumu : İnşaat tarzıTaşınmazların Nazım İmar Planı, Mevzi İmar Planı ve 1/1000 ölçekli İmar Uygulama Planı bulunmamaktadır; yapılaşma açısından Plansız alanlar yönetmeliğine tabidir.
Kıymeti : 9.395,00 TL
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler : Tapu kaydındaki gibidir.
1. Satış Günü : 14/12/2021 günü 11:10 - 11:15 arası
2. Satış Günü : 11/01/2022 günü 11:10 - 11:15 arası
Satış Yeri : Mezat Salonu (Z-19 Nolu) - Adalet Sarayı Zemin Kat No:Z-19 AKDENİZ / MERSİN

Satış şartları :

1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanınyirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşincigünden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamınıve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.

2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ileteslim masraflarıalıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)

3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.

4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.

5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.

6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2018/6390 Esas sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.05/10/2021

(İİK m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir.