MEZİTLİ BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN KİRALAMA İLANI

Aşağıda nitelikleri belirtilen Mülkiyeti Mezitli Belediyesine ait 11 adet işyerinin 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesine göre (açık artırma) aşağıda belirtilen gün ve saatlerde Mezitli Belediyesi Encümen Toplantı Salonunda (şartnamede belirtilen şartlarda) kira ihalesi yapılacaktır. İhaleye katılmak isteyenlerin ihale ilanında belirtilen belgelerle birlikte 04/11/2021 günü saat 12:00’ye kadar belediyemize müracaat etmesi gerekmektedir. Bu saatten sonra yapılacak müracaatlar kabul edilmeyecektir.

KİRAYA VERİLECEK TAŞINMAZIN:
Mahallesi Mevkii No Cinsi (M²) Yıllık Muh. Bedel G.Teminat Gün Saat Süresi
1- Merkez Mah., 52140 Sk. 20/A 7m2 Ahşap Büfe 25m2 WC 15.000,00TL 450,00TL 04/11/2021 14:05 3 yıl
2- Deniz Mah., G.M.K. Bulvarı 1111L işyeri 26 6.500,00TL 195,00 TL 04/11/2021 14:10 3 yıl
3- Sarılar Mah., Merkez Sk. 10 işyeri 77 2.850,00TL 85,50TL 04/11/2021 14:15 3 yıl
4- Sarılar Mah., Merkez Sk. 10 işyeri 57 2.850,00TL 85,50TL 04/11/2021 14:20 3 yıl
5- Takanlı Mah., Merkez Sk. 71B işyeri 42 4.200,00TL 126,00TL 04/11/2021 14:25 3 yıl
6- Viranşehir Mah., 34381 Sk. 14 26m2 Cafe 45m2 Kış Bahçesi 9.500,00TL 285,00TL 04/11/2021 14:30 3 yıl
7- Menderes Mah., B.H.P. Caddesi 11/B02 Depo 248 75.000,00TL 2.250,00TL 04/11/2021 14:35 3 yıl
8- Çankaya Mah., Fındıkpınarı Cd. 142E İşyeri 20 8.500,00TL 255,00TL 04/11/2021 14:40 3 yıl
9- Bozön Mah. Merkez Sk. 267B İşyeri 70 14.750,00TL 442,50TL 04/11/2021 14:45 3 yıl
10-Deniz Mah., G.M.K. Bulvarı 1111D işyeri 15 6.000,00TL 180,00 TL 04/11/2021 14:50 3yıl
11- Deniz Mah., G.M.K. Bulvarı 1111C işyeri 24 8.000,00TL 240,00 TL 04/11/2021 14:55 3yıl

İhaleye ilişkin şartnameler Emlak ve İstimlak Müdürlüğünde mesai saatleri içerisinde görülebilir.

İHALEYE KATILMAK İÇİN İSTENEN BİLGİ VE BELGELER
T.C. vatandaşı olmak
Nüfus cüzdanı fotokopisi,
İkametgah belgesi (E-Devlet’ten, muhtardan veya nüfus müdürlüğünden)
%3 geçici teminatın ödendiğine dair belge.
Belediyemize borcu olmadığına dair belge.
Tüzel kişilerde ise, yukarıdaki şartlardan ayrı olarak, idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret ve sanayi odasından veya benzeri bir makamdan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduklarını gösterir noterden tasdikli yetki belgesi ve imza sirküleri.
Ortak olarak ihaleye girilecekse ortaklık beyannamesi (ihale üzerinde kaldığı takdirde noterden onaylanacak.)
Gerçek ve tüzel kişiler adına vekaleten ihaleye gireceklerin noter tasdikli vekaletname örneği ve imza sirküsü
2886 sayılı Yasasının 6. maddesinde adı geçen şahıslar, doğrudan veya dolaylı olarak ihalelere katılamazlar.