AKDENİZ BELEDİYE BAŞKANLIĞINCA KİRAYA VERİLECEK YERLER

Mersin/Akdeniz Belediye Başkanlığı’ndan

Belediyemiz sınırları içerisinde, Mülkiyeti Belediyemize ait aşağıda belirtilen Alanlar, 2886 Sayılı Yasanın 45.maddesi uyarınca, Açık Teklif Artırma Usulüne göre birinci yılın sonunda kira artışı TÜİK tarafından belirlenen Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ile Tarım Ürünleri Üretici Fiyat Endeksi on iki aylık ortalamaları yüzde değişim oranında artırılması suretiyle 3 yıllık süre ile kiraya verilecektir.

Mahalle Ada Parsel Yüzölçümü Tahmini Bedel Geçici Teminat Kullanım Amacı İhale Saati
01-Hürriyet mah.Sahil cad. 346 272 10.400 11.440 343,20 Tarım Arazisi 09:00
02- Hürriyet Mah.Sahil cad. 346 272 24.000 26.400 792,00 Tarım Arazisi 09:05
03- Hürriyet Mah.Sahil cad. 346-362 272-1 14.400 15.840 475,20 Tarım Arazisi 09:10
04- Hürriyet Mah.Sahil cad. 346 271 2.000 2.200 66,00 Tarım Arazisi 09:15
05- Hürriyet Mah.Sahil cad. 346 271 7.500 8.250 247,50 Tarım Arazisi 09:20
06 -Hürriyet Mah.Sahil cad. 346 268 5.000 5.500 165,00 Tarım Arazisi 09:25
07- Hürriyet Mah.33835sok 346 433 3.200 3.520 105,60 Tarım Arazisi 09:30
08- Hürriyet Mah.33835sok 346 433 1.800 1.980 59,40 Tarım Arazisi 09:35
09- Hürriyet Mah.Sahil cad. 366 94 3.000 3.300 99,00 Tarım Arazisi 09:40
10- Hürriyet Mah.Sahil cad. 366 94 2.500. 2.750 82,50 Tarım Arazisi 09:45
11- Hürriyet Mah.Sahil cad. 366 205 4.000 4.400 132,00 Tarım Arazisi 09:50
12- Hürriyet Mah.Sahil cad. 366 205 2.800 3.080 92,40 Tarım Arazisi 09:55
13- Hürriyet Mah.Sahil cad 366-260 94-3 5.700 6.270 188,10 Tarım Arazisi 10:00
14- Hürriyet Mah.33835sok 429 30 2.000 2.200 66,00 Tarım Arazisi 10:05
15- Hürriyet Mah.33835sok 429 29 3.800 4.180 125,40 Tarım Arazisi 10:10
16- Hürriyet Mah.33835sok 429 29-30 2.400 2.640 79,20 Tarım Arazisi 10:15
17- Hürriyet Mah.33835sok 429 28 3.000 3.300 99,00 Tarım Arazisi 10:20
18- Kazanlı Mah. Sahil cad. 311 56 2.000 2.200 66,00 Tarım Arazisi 10:25
19- Tekke Mah. İnci sok. 104 10 1.075 1.200 36,00 Tarım Arazisi 10:30
20- Cumhuriyet Mah. No:11 323 4 310 13.500 405,00 İşyeri 10:35
21- Kiremithane Mah.121 sok. 556 24 660 41.000 1.230,00 İşyeri 10:40
22- Pugkaracadağ Mah.Köyiçi 150 2 9,00 1.000 30,00 İşyeri 10:45
23- Karacailyas Mah. Toroslar Cad. 173 2 14,00 2.500 75,00 İşyeri 10:50
24- Anadolu Mah.Hidayet sok no:17 197 1 2.109,90 4.500 135,00 İşyeri 10:55
25- Parmakkurdu Mah. Köyiçi 115 16 65,00 2.000 60,00 İşyeri 11:00
26- Kazanlı Mah. Atatürk cad. no:7 387 16 40,00 2.500 75,00 İşyeri 11:05


-İHALE GÜNÜ ve YERİ:

06.10.2021 Çarşamba günü - Mersin/Akdeniz Belediyesi Encümen Salonu

A) Kanuni ikametgâh,

B) Kimlik fotokopisi,
C) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza (sirküsü) beyannamesi,
D) Tüzel kişi olması halinde teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi,
E) Geçici teminatı yatırdığına dair belge veya geçici teminat yerine geçecek değerler (banka teminat mektubu, devlet tahvilleri, hazine bonosu vs.)
F) Kiralanacak yere ait Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden 05.10.2021 tarihi mesai bitimine kadar alınacak yer görme belgesi,
G) İhaleye katılacak isteklilerin, Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğünden borcu bulunmadığına dair belge,
H) Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge.
I) Bu işe ait Şartname her gün mesai saatleri içinde Belediyemiz Yazı İşleri Müdürlüğünde görülebilir.

Duyurulur.